COMUNICAT DE PRESĂ‚ 31.03.2010

Nr. 1/2/204/31.03.2010


Anunţ

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Regionala CF Craiova, cu sediul în B-dul Decebal nr. 1, Localitatea Craiova, cod postal 200646, organizeaza procedura de negociere cu publicarea prealabila  a unui anunţ de participare, în vederea atribuirii contractului de furnizare „ Piese de schimb pentru lucrări de verificare a părţilor ascunse la aparatele de cale”.

Durata contractului de achiziţie publică va fi de 60 de zile de la data atribuirii contractului, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimata a achiziţiei este de 194.000 lei fără TVA.

Termenul limită pentru primirea candidaturilor este 14.04.2010, ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Sucursalei Regionale CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Biroul Achiziţii publice, cam. 204.

Anunţul de participare la procedura de negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 97196/30.03.2010.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content