COMUNICAT DE PRESĂ‚ 31.10.2011

Timp de lectură: 3 minute

MINISTERUL  TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAŢIONALĂ‚ DE CĂ‚I FERATE "CFR" – S.A.

SUCURSALA CENTRUL REGIONAL DE EXPLOATARE,

INTRETINERE SI REPARATII CF CRAIOVA              

SR EN ISO 9001:2001

CERTIFICAT SERIA SMC, Nr. 286

 

                                    Cod 200646, CRAIOVA,  B-dul. Decebal nr. 1, ROMÂNIA

                                        Tel/Fax: 0351-403281  ,Tel.CFR 92-123120 /123098

                                             Registrul Comerţului J40/9774/1998,CUI RO:11054529

                                      SERVICIU COMERCIAL- Birou Achiziţii Publice                                          

NR.52/6/817/2011

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ‚

Anunţ

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA, prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, cu sediul înBulevardul Decebal nr. 1, Localitatea Craiova, cod postal 200646, organizeaza procedura de licitaţie deschisă, în vederea atribuirii  contractului de prestări servicii având ca obiect „ Expertizare tehnică clădire CED Roşiori” , cod CPV 71319000-7.

Durata contractului  va fi de 20 zile,  iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimata a prestaţiei este de 18.770 lei  fără TVA, sursa de finanţare – bugetul de stat.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 15.11.2011 ora 10.00, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 11.00, la sediul Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Biroul Achiziţii Publice, cam. 204.

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 131277/19.10.2011.  

 

DIRECTOR,

Ing. Victor FRĂ‚SINOI

 

 

 

ȘEF BIROU ACHIZIŢII PUBLICE,

                                                                                                        Ec. Teodor VOINEA

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content