CUMPĂRARE DIRECTĂ 12.01.2016

Timp de lectură: 3 minute

 

 

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA achiziționează prin procedura CUMPARARE DIRECTA, utilizând criteriul ”prețul cel mai scăzut” servicii de Reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de piata a terenurilor si constructiilor apartinanad domeniului privat al CNCF CFR SA”

 

Anuntul de publicitate este  publicat in SEAP cu nr. 26255/28.12.2015

 

 ANUNT PUBLICITAR 

 

Autoritatea contractantă: COMPANIA  NAŢIONALĂ  DE  CĂI  FERATE  „CFR”  SA

România, Bucureşti, B-dul  Dinicu Golescu 38, sector 1, cod poştal 010873,

Fax : +40 21319.24.33; Telefon  CFR : 021 – 319.95.28, 319.95.29 /  int. 122.791, 122.305

 

TIP ANUNT : CUMPARARE DIRECTA

 

TIP CONTRACT: SERVICII

 

DENUMIRE ACHIZITIE: Reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de piata a terenurilor si constructiilor apartinand domeniului privat al CNCF CFR SA

 

CPV:79419000-4– Servicii de consultanţă în domeniul evaluarii

 

DESCRIEREA CONTRACTULUI:

 

Reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de piata a terenurilor si constructiilor apartinand domeniului privat al CNCF CFR SA – conform caietelor de sarcini

 

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:

LOT 1 –  Sucursala Regionala CF Bucuresti – 9921 lei

LOT 2 – Sucursala Regionala CF Craiova- 9730 lei

LOT 3 – Sucursala Regionala CF Timisoara- 8998 lei

LOT 4 – Sucursala Regionala CF Cluj- 7812 lei

LOT 5 – Sucursala Regionala CF Brasov – 9358 lei

LOT 6 – Sucursala Regionala CF Iasi-  8501 lei

LOT 7 – Sucursala Regionala CF Galati-  7602 lei

LOT 8 –  Sucursala Regionala CF Constanta- 5593 lei

 Garantie de participare:  Lot 1 – 50 lei, Lot 2 – 50 lei, Lot 3 – 50 lei, Lot 4 – 50 lei, Lot 5 – 50 lei, Lot 6 – 50 lei, Lot 7 – 50 lei, Lot 8 – 50 lei                             

CONDITII CONTRACT: Durata contractului: pina la 29.02.2016.

 

CONDITII DE PARTICIPARE: cerintele de calificare solicitate  a fi indeplinite  sunt stabilite  prin documentatia de atribuire. Documentatia de atribuire se  solicita la Direcţia Achizitii Publice  – Serviciul Achiziţii Publice Surse Proprii şi Buget de Stat, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti, România (Palatul CFR ) Telefon/Fax : +40 213192433; Telefon  CFR: 021319.95.28, 319.95.29 / int. 122.791, 122.792 sau pe e-mail:daniela.manea@cfr.ro; viorica.vladescu@cfr.ro.

 

Solicitarea se va face prin transmiterea unei Scrisori de intentie care trebuie sa contina obligatoriu datele de identificare ale operatorului economic si adresa de e-mail la care poate fi transmisa documentatia de atribuire in format electronic.

CRITERIU DE ADJUDECARE: PRETUL CEL MAI SCAZUT

TERMEN LIMITA PRIMIRE OFERTE: 12.01.2016, ora 10.00

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 12.01.2016. ora 10:00

INFORMATII SUPLIMENTARE: Achizitorul are deplina decizie  in selectarea ofertantului castigator fara a fi obligat sa prezinte justificari celorlalti ofertanti participanti.

 

 

DIRECTOR GENERAL

Marius CHIPER

 

DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC

                     Sorina BAICU

 

DIRECTOR  ACHIZITII PUBLICE

            

 

    Sef Serv.APSPBS                         

Daniela DUMITRESCU  

 

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content