CUMPĂRARE DIRECTĂ 12.01.2016

Timp de lectură: 3 minute

 

 

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA achiziționează prin procedura CUMPARARE DIRECTA, utilizând criteriul ”prețul cel mai scăzut” servicii de Reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de piata a terenurilor si constructiilor apartinanad domeniului privat al CNCF CFR SA”

 

Anuntul de publicitate este  publicat in SEAP cu nr. 26255/28.12.2015

 

 ANUNT PUBLICITAR 

 

Autoritatea contractantă: COMPANIA  NAŢIONALĂ  DE  CĂI  FERATE  „CFR”  SA

România, Bucureşti, B-dul  Dinicu Golescu 38, sector 1, cod poştal 010873,

Fax : +40 21319.24.33; Telefon  CFR : 021 – 319.95.28, 319.95.29 /  int. 122.791, 122.305

 

TIP ANUNT : CUMPARARE DIRECTA

 

TIP CONTRACT: SERVICII

 

DENUMIRE ACHIZITIE: Reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de piata a terenurilor si constructiilor apartinand domeniului privat al CNCF CFR SA

 

CPV:79419000-4– Servicii de consultanţă în domeniul evaluarii

 

DESCRIEREA CONTRACTULUI:

 

Reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de piata a terenurilor si constructiilor apartinand domeniului privat al CNCF CFR SA – conform caietelor de sarcini

 

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA:

LOT 1 –  Sucursala Regionala CF Bucuresti – 9921 lei

LOT 2 – Sucursala Regionala CF Craiova- 9730 lei

LOT 3 – Sucursala Regionala CF Timisoara- 8998 lei

LOT 4 – Sucursala Regionala CF Cluj- 7812 lei

LOT 5 – Sucursala Regionala CF Brasov – 9358 lei

LOT 6 – Sucursala Regionala CF Iasi-  8501 lei

LOT 7 – Sucursala Regionala CF Galati-  7602 lei

LOT 8 –  Sucursala Regionala CF Constanta- 5593 lei

 Garantie de participare:  Lot 1 – 50 lei, Lot 2 – 50 lei, Lot 3 – 50 lei, Lot 4 – 50 lei, Lot 5 – 50 lei, Lot 6 – 50 lei, Lot 7 – 50 lei, Lot 8 – 50 lei                             

CONDITII CONTRACT: Durata contractului: pina la 29.02.2016.

 

CONDITII DE PARTICIPARE: cerintele de calificare solicitate  a fi indeplinite  sunt stabilite  prin documentatia de atribuire. Documentatia de atribuire se  solicita la Direcţia Achizitii Publice  – Serviciul Achiziţii Publice Surse Proprii şi Buget de Stat, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti, România (Palatul CFR ) Telefon/Fax : +40 213192433; Telefon  CFR: 021319.95.28, 319.95.29 / int. 122.791, 122.792 sau pe e-mail:daniela.manea@cfr.ro; viorica.vladescu@cfr.ro.

 

Solicitarea se va face prin transmiterea unei Scrisori de intentie care trebuie sa contina obligatoriu datele de identificare ale operatorului economic si adresa de e-mail la care poate fi transmisa documentatia de atribuire in format electronic.

CRITERIU DE ADJUDECARE: PRETUL CEL MAI SCAZUT

TERMEN LIMITA PRIMIRE OFERTE: 12.01.2016, ora 10.00

DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 12.01.2016. ora 10:00

INFORMATII SUPLIMENTARE: Achizitorul are deplina decizie  in selectarea ofertantului castigator fara a fi obligat sa prezinte justificari celorlalti ofertanti participanti.

 

 

DIRECTOR GENERAL

Marius CHIPER

 

DIRECTOR GEN. ADJ. ECONOMIC

                     Sorina BAICU

 

DIRECTOR  ACHIZITII PUBLICE

            

 

    Sef Serv.APSPBS                         

Daniela DUMITRESCU  

 

 

 

Skip to content