Drept la replica Romania Libera, 06.03.2012

Timp de lectură: 4 minute

BIROUL DE PRESĂ, INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/84/06.03.2012

 

 

Către: Cotidianul România Liberă

 

 

Spre informare şi publicare următorul

DREPT LA REPLICĂ

Adresat conducerii publicaţiei România Liberă

 

 

În ziarul România Liberă de astăzi, 06.03.2012, a fost publicat, sub semnătura domnului Doru Cireaşă, articolul „Afacerea Închirierea Căii Ferate”, articol care conţine o serie de inexactităţi şi informaţii false ce aduc grave prejudicii companiei noastre.

Biroul de presă al CNCF CFR SA respinge cu fermitate afirmaţiile domnului Doru Cireaşă, care acuză în mod direct reprezentanţii CNCF CFR SA de nerespectarea procedurilor legislative privind închirierea secţiilor de cale ferată care fac parte din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi cele privind liberul acces la informaţiile de interes public şi transmite spre publicare următorul

 

DREPT LA REPLICĂ

Infrastructura feroviară neinteroperabilă din România cuprinde secţiile de circulaţie prevăzute în HG 1409/2007, cu toate elementele necesare desfăşurării circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clădirile staţiilor de cale ferată cu facilităţile aferente, precum şi celelalte clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar, existente la momentul adoptării prezentei hotărâri.

CNCF “CFR” SA, conform HG 1409/2007, oferă în regim de închiriere, nu cedează, – prin licitaţii publice la Bursa Română de Mărfuri -, secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile către operatori economici, în condiţiile legii.

Contractele de închiriere sunt încheiate cu operatori economici autorizaţi de AFER în calitate de gestionari de infrastructură. Respectarea obligaţiilor privind întreţinerea infrastructurii este clauză contractuală, iar nerespectarea lor conduce la rezilierea contractului. Contractele de închiriere se pot încheia în funcţie de perioada necesară amortizării sumelor pe care operatorul se angajează să le aloce în activităţi de reparaţii capitale şi/sau investiţii pentru fiecare secţie şi sau material rulant necesar operării trenurilor pe secţiile respective. Obiectul contractelor de închiriere, încheiate cu operatorii economici autorizaţi, pentru secţiile de circulaţie neinteroperabile licitate prin Bursa Română de Mărfuri, îl constituie „închirierea secţiilor de circulaţie în vederea realizării simultan a activităţilor de gestionare a infrastructurii şi a serviciilor de transport feroviar public de călători şi/sau de marfă”.

Fiecare contract de închiriere conţine cerinţele privind asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare respective pe perioada închirierii, necesarul de operaţiuni deîntreţinere şi reparaţii ale infrastructurii feroviare în conformitate cu reglementările în vigoare, încadrarea în parametrii tehnici de exploatare a secţiei de circulaţie şi cerinţele privind desfăşurarea serviciului de transport de marfă şi/sau a serviciului de transport feroviar public de călători în condiţii de siguranţă a traficului feroviar.

Referitor la afirmaţiile conform cărora închirierea micşorează veniturile statului şi CFR SA pierde prin închirierea liniilor de cale ferată, acestea sunt total eronate, deoarece prin închirierea, în anul 2011, a celor 5 secţii CF neinteroperabile CFR SA şi-a reduscheltuielile efectuate pentru întreţinerea acestora, cu 799.467 lei/lună, comparativ cu 279.125 lei/lună, valoarea care ar fi încasat-o prin Taxa de Utilizare a Infrastructurii (TUI). De menţionat că întreţinerea infrastructurii este clauză prevăzută în contractul de închiriere, iar nerespectarea ei conduce la rezilierea contractului.

De asemenea, vă informăm că programul pentru închirierea unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă reprezintă unul din angajamentele incluse în programul de eficientizare a sistemului feroviar, care vizează reducerea cheltuielilor şi a activităţilor neprofitabile. Prin programul de eficientizare a activităţii CNCF “CFR” SA urmăreşte respectarea angajamentelor Guvernului României cuprinse în Scrisoarea de Intenţie, semnată cu Fondul Monetar Internaţional şi Memorandumul de Înţelegere cu Uniunea Europeană.

În final facem menţiunea că, acuzaţia conform căreia CFR SA a refuzat ieri să informeze care sunt sumele pierdute anul trecut prin închirierea liniilor de cale ferată, nu are fundament întrucât solicitarea scrisă a fost transmisă de domnul Doru Cireaşă, în format electronic, marţi 05.03.2012, la ora 11.10, şi înregistrată de reprezentanţii biroului de presă cu numărul 1/2/76/05.03.2011, iar termenul de răspuns conform Legii 544/2001, Art 7 nu a fost depăşit, redactorul publicaţiei fiind totodată informat că datele solicitate îi vor fi transmise în cel mai scurt timp, astfel încât să putem susţine acest demers jurnalistic.

 

Mizând pe profesionalismul şi seriozitatea ce caracterizează în general ziarul România Liberă şi pe respectul cu care acesta îşi tratează cititorii, vă rugăm să publicaţi acest drept la replică.

 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content