Eliminare punct periculos – apărare mal – km 108+150 – km 108+250, linia CF 412 Apahida-Baia Mare

 

 

 

 

 

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

 

 

 

                 C.N.C.F. CFR S.A. – Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj, titular al proiectului Eliminare punct periculos – apărare mal km 108+150 – km 108+250 linia CF 412 Apahida-Baia Mare,

                 Anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Sălaj: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată, pentru proiectul: Eliminare punct periculos – apărare mal km 108+150 – km 108+250 linia CF 412 Apahida-Baia Mare, propus a fi amplasat in extravilanul loc. Băbeni, com. Băbeni, jud. Sălaj.

Titular: C.N.C.F. CFR S.A.-Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj.

                 1. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 şi vineri, între orele 08:30– 13:00 precum şi la urmatoarea adresa de internet https://apmsj.anpm.ro

                 Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare, până la data de 09.03.2015.

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content