Emitere acord de mediu aferent proiectului reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat

 

 

ANUNÈš PUBLIC

 

privind decizia etapei de încadrare

 

Compania NaÈ›ională de Căi Ferate CFR – S.A., titular al proiectului Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a axei 22 – Ramura Sudică, pentru circulaÈ›ia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, anunÈ›ă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată, pentru proiectul menÈ›ionat, propus a fi amplasat în: municipiul Băilesti, Calafat, Craiova / orasul Segarcea / comuna Malu Mare, Podari, Calopăr, AfumaÈ›i, Cerăt, GiurgiÈ›a, Maglavit, MoÈ›ăÈ›ei, Poiana Mare, Silistea Crucii, Èšuglui, UrzicuÈ›a, judeÈ›ul Dolj.

  1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului Dolj, din Craiova, strada Petru Rares, nr. 1, în zilele de luni÷vineri, între orele 9÷14 precum si la următoarea adresă de internet: https://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÈ›ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunÈ›, până la data de 01.07.2013.

 

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste conÈ›inutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Dolj precum si la următoarea adresă de e-mail: office@apmdj.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunÈ›, până la data de 08.07.2013.

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content