Imprimate specifice tipizate CF

Timp de lectură: 4 minute

 

Anunt de atribuire (utilitati) numarul 111687/18.07.2011
Imprimate specifice tipizate CF

 

 

 

Detaliu anunt
Stare anunt: Publicat
Data transmiterii in SEAP: 18.07.2011 13:12
Trimite la OJ: Nu
Valoarea totala a contractului: 44,675.59 RON

 

 

 

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt:
122232 / 30.05.2011
 
 
Denumire contract:
Imprimate specifice tipizate CF
 
 
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Punct(e) de contact:  Daniela Belu , Tel.  0241/617402 , Email:  daniela.belu@cfr.ro , Fax:  0241/617402 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)  
Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
 
 
     – Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  
Descriere
II.1.1)  
Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
 
Imprimate specifice tipizate CF
II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozit Central al SRCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Constanta
Codul NUTS: RO223 – Constanta
II.1.3)  
Anuntul implica
 
 
II.1.4)  
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
1.Ordin de circulatie – 4.500 buc. 2.Registru dispozitii RC – 800 buc. 3.Registru unificat de cai libere si comenzi – 250 buc. 4.Registru de comenzi cabine – 300 buc. 5.Registru de miscare – 150 buc. 6.Registru pentru revizia instalatiilor – 300 buc. 7.Carnet de lucrari – 800 buc. 8.Registru special de cai libere – 100 buc. 9.Registru evidenta personal si verificare alcoolscop – 50 buc. 10.Registru dispozitii circulatie trenuri sistem centralizat – 20 buc. 11.Registru comenzi IDM – 200 buc. 12.Plan manevra – 300 buc. 13.Nota repartizare frâna de mâna – 150 buc. 14.Informatii operative A3 – 300 buc.
II.1.5)  
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
22458000-5 – Imprimate la comanda (Rev.2)
22820000-4 – Formulare (Rev.2)
II.1.6)  
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.2)  
Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)  
Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
 
44,675.59 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  
Tipul procedurii
IV.1.1)  
Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
 
 
IV.2)  
Criterii de atribuire
IV.2.1)  
Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
 
 
 
 
 
 
IV.2.2)  
S-a organizat o licitatie electronica
 
Nu
IV.3)  
Informatii administrative
IV.3.1)  
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
 
10/4/249/2011
IV.3.2)  
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
 
Contract nr: 290    Denumirea: Imprimate tipizate specifice CF
V.1)  
Data atribuirii contractului    7/5/2011
V.2)  
Numarul de oferte primite    3
V.3)  
Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
 
SC ROMPRINT PAPER SRL
Adresa postala:  Str. Fizicienilor, nr 21A , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  032112 , Romania , Tel.  021/3447768 , Fax:  021/3446515
V.4)  
Informatii privind valoarea contractului
 
Estimarea initiala a valorii contractului
 
Valoarea: 78500.00     Moneda: RON    Fara TVA
 
Valoarea totala finala a contractului
 
Valoarea: 44675.59     Moneda: RON    Fara TVA
 
 
V.5)  
Contractul ar putea fi subcontractat
 
Nu
 
 
 
 
SECTIUNEA V.2 ATRIBUIREA SI VALOAREA CONTRACTULUI
informatii obligatorii care nu sunt destinate publicarii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  
Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
 
Nu
VI.2)  
Alte informatii
VI.3)  
Cai de atac
VI.3.1)  
Organismul competent pentru caile de atac
 
Tribunalul Constanta – Sectia Comerciala
Adresa postala:  str Traian, nr 23 , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900743 , Romania , Tel.  0241/ 617.760 , Fax:  0241/619.628
 
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)  
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)  
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta
Adresa postala:  Aleea Albastrelelor, nr. 10 , , Localitatea:  Constanta , Cod postal:  900132 , Romania , Tel.  0241/589840 , Fax:  0241/587240
VI.4)  
Data expedierii prezentului anunt
 
18.07.2011 13:12

 

 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content