Inchiriere locatii CF (spatii si terenuri) – 28 august 2014

Timp de lectură: 31 minute

Nr.6.2/3813-S/2014

COMPANIA  NATIONALA CAI FERATE „C.F.R.” S.A.

SUCURSALA REGIONALA CF IASI – Divizia Patrimoniu

sediul: Iasi, Piata Garii nr.1, cod 700090

organizeaza licitatie publica, deschisa, cu strigare,

in Sala de Consiliu a Suc.Reg.CF din Iasi, Piata Garii nr.1, corp A, et.2

joi, 28 august 2014 ora 11,00

pentru INCHIRIEREA de LOCATII (SPATII si TERENURI) catre agenti economici

dupa cum urmeaza:

1.statia cf BACAU etaj (7), spatiu suprafata 21,66mp, destinatia “Birouri”, pret minim pornire 21,00lei/mp/luna+TVA

2.statia cf BACAU etaj (8), spatiu suprafata 21,66mp, destinatia “Birouri”, pret minim pornire 21,00lei/mp/luna+TVA

3.statia cf BACAU, spatiu suprafata 14,08mp, destinatia “Desf.prod.alimentare”, pret minim pornire 24,27lei/mp/luna+TVA

4.statia cf BACAU, spatiu suprafata 14,08mp, destinatia “Desf.prod.alimentare”, pret minim pornire 24,27lei/mp/luna+TVA

5.statia cf BACAU, spatiu suprafata 101,67mp, destinatia “Activ.com., Prest.servicii, Birouri”, pret minim pornire 18,20lei/mp/luna+TVA

6.statia cf BACAU etaj (1), spatiu suprafata 20,46mp, destinatia “Presa carte”, pret minim pornire 22,64lei/mp/luna+TVA

7.statia cf BACAU etaj (2), spatiu suprafata 20,46mp, destinatia “Parfumerie cadouri”, pret minim pornire 22,06lei/mp/luna+TVA

8.statia cf BACAU etaj (3), spatiu suprafata 20,46mp, destinatia “Produse aliment.nealiment”, pret minim pornire 22,06lei/mp/luna+TVA

9.statia cf BACAU etaj (4), spatiu suprafata 20,46mp, destinatia “Produse aliment.nealiment”, pret minim pornire 22,06lei/mp/luna+TVA

10.statia cf BACAU etaj (5), spatiu suprafata 20,46mp, destinatia “Fast food”, pret minim pornire 23,88lei/mp/luna+TVA

11.statia cf BACAU etaj (6), spatiu suprafata 454,74mp, destinatia “Restaurant”, pret minim pornire 22,06lei/mp/luna+TVA

12.statia cf BACAU, spatiu suprafata 421,00mp, destinatia “Activitati comerciale sau Prest.servicii sau Depozit”, pret minim pornire 12,14lei/mp/luna+TVA

13.statia cf BACAU, spatiu suprafata 41,90mp, destinatia ”Birou”, pret minim pornire 13,50lei/mp/luna+TVA

14.statia cf BACAU, spatiu suprafata 11,20mp, destinatia “Panouri publ.8 buc. 0,7mx1m cu fata dubla”, pret minim pornire 35,00lei/mp/luna+TVA

15.statia cf BACAU, spatiu suprafata 153,25mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 4,83lei/mp/luna+TVA

16.statia cf BACAU, spatiu suprafata 11,55mp, destinatia “Desf.PAN”, pret minim pornire 29,79lei/mp/luna+TVA

17.statia cf BACAU, spatiu suprafata 11,55mp, destinatia “Activit.com.”, pret minim pornire 29,79lei/mp/luna+TVA

18.statia cf BACAU, spatiu suprafata 11,55mp, destinatia “Activit.com.”, pret minim pornire 29,79lei/mp/luna+TVA

19.statia cf BACAU, spatiu suprafata 111,22mp, destinatia “Alim.publica”, pret minim pornire 24,56lei/mp/luna+TVA

20.statia cf BACAU clad.RC, spatiu suprafata totala 15,35mp din care: 11,50mp destinatia „Birou, Lab.tehnica_dentara”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA si 3,85mp destinatia „Grup_sanitar”, pret minim pornire 4,00lei/mp/luna+TVA

21.statia cf BACAU fosta cantina, spatiu suprafata totala 33,80mp din care: 27,00mp destinatia „Cab.med, Birou, Act.com., Prest.serv.”, pret minim pornire 20,02lei/mp/luna, 4,50mp destinatia „Hol acces”, pret minim pornire 3,94lei/mp/luna+TVA si 2,30mp destinatia „Grup sanitar”, pret minim pornire 3,52lei/mp/luna+TVA

22.statia cf BACAU Cl.Club CFR, spatiu suprafata totala 649,55mp din care: 130,60 mp destinatia „Birouri”, pret minim pornire 20,02lei/mp/luna+TVA sau „Prest.serv.”, pret minim pornire 12,50lei/mp/luna+TVA, 37,40mp destinatia „Hol”, pret minim pornire 5,50lei/mp/luna+TVA, 8,55mp destinatia „Gr.sanitar”, pret minim pornire 5,50lei/mp/luna+TVA, 292,80mp destinatia „Activ.com.”, pret minim pornire 18,50lei/mp/luna+TVA sau „Prest.serv.”, pret minim pornire 12,50lei/mp/luna+TVA sau „Depozit”, pret minim pornire 6,25lei/mp/luna+TVA sau „Activ.cult.sport.”, pret minim pornire 6,50lei/mp/luna+TVA si 180,20mp destinatia „Activ.cult.sport.”, pret minim pornire 6,50lei/mp/luna+TVA

23.statia cf BACAU, teren suprafata 896,60mp cu posibilit.de parcelare, destinatia “Restaurant+parcare+teren_sport sau Depozit-showroom+parcare sau Prestari_servicii”, pret minim pornire 9,85lei/mp/luna+TVA

24.statia cf BACAU, teren suprafata totala 140,00mp din care: 55,00mp destinatia “Vulcanizare”, pret minim pornire 9,80lei/mp/luna+TVA, 21,00mp destinatia “Birou”, pret minim pornire 9,80lei/mp/luna+TVA si 64,00mp destinatia “Parcare”, pret minim pornire 2,80lei/mp/luna+TVA

25.statia cf BACAU, teren suprafata 3,50mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

26.statia cf BACAU, teren suprafata totala 2.016,00mp din care: 1.504,00mp destinatia “Teren sport”, pret minim pornire 3,15lei/mp/luna+TVA, 96,00mp destinatia “Vestiar”, pret minim de pornire 3,15lei/mp/luna+TVA, 336,00mp destinatia “Parcare+acces”, pret minim de pornire 3,15lei/mp/luna+TVA si 80,00mp destinatia “Bar-Cafe”, pret minim pornire 18,20lei/mp/luna+TVA

27.statia cf BACAU, teren suprafata 234,50mp, destinatia “Parcare+ acces”, pret minim pornire 3,15lei/mp/luna+TVA

28.statia cf BACAU, teren suprafata 7,00mp, destinatia “Activ.comerciale”, pret minim pornire 21,70lei/mp/luna+TVA

29.statia cf BACAU, teren suprafata 7,00mp, destinatia “Activ.comerciale”, pret minim pornire 21,70lei/mp/luna+TVA

30.statia cf BACAU, teren suprafata 362,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 3,47lei/mp/luna+TVA

31.statia cf BACAU km302+876, teren suprafata 3.400,00mp, destinatia “Cale acces, depozit incarcare-descarcare”, pret minim pornire 1,58lei/mp/luna+TVA

32.statia cf BACAU, teren suprafata totala 4,50mp din care: 4,00mp destinatia ”Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 56,35lei/mp/luna+TVA si 0,50mp destinatia “Dependinte”, pret minim pornire 3,50lei/mp/luna+TVA

33.statia cf BACAU, teren suprafata 4.500,00mp destinatia “Act.com., Prest.serv.” pret minim pornire 6,90lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Depozit, Teren_sport” pret minim pornire 2,31lei/mp/luna+TVA

34.statia cf BICAZ, teren suprafata 76,00mp, destinatia “Prestari servicii+ Cale acces”, pret minim pornire 3,78lei/mp/luna+TVA

35.statia cf BICAZ, teren suprafata 220,00mp, destinatia “Parcare”, pret minim pornire 1,82lei/mp/luna+TVA

36.statia cf BICAZ, teren suprafata 300,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,10lei/mp/luna+TVA

37.statia cf BICAZ, teren suprafata 440,00mp, destinatia “Depozit+ Parcare”, pret minim pornire 1,48lei/mp/luna+TVA

38.statia cf BICAZ, teren suprafata 52,00mp, destinatia “Desfacere produse alimentare si nealimentare”, pret minim pornire 6,09lei/mp/luna+TVA

39.statia cf BICAZ, teren suprafata 72,00mp, destinatia “Depozit mat.constructii”, pret minim pornire 1,75lei/mp/luna+TVA

40.statia cf BICAZ, teren suprafata 26,70mp, destinatia “Prestari servicii si cale acces”, pret minim pornire 9,56lei/mp/luna+TVA

41.statia cf BIRLAD, spatiu suprafata 33,00mp, destinatia “Magazie/Dep.”, pret minim pornire 9,85lei/mp/luna+TVA

42.statia cf BIRLAD, spatiu suprafata 12,25mp, destinatia “Cab.medical+ Birou”, pret minim pornire 11,98lei/mp/luna+TVA

43.statia cf BIRLAD, teren suprafata 550,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Prest.serv., Productie, Parcare”, pret minim pornire 3,29lei/mp/luna+TVA

44.statia cf BIRLAD, teren suprafata 80,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,45lei/mp/luna+TVA

45.statia cf BIRLAD, teren suprafata 12,00mp, destinatia “Vulcanizare”, pret minim pornire 5,58lei/mp/luna+TVA

46.statia cf BIRLAD, teren suprafata 2,10mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

47.statia cf BIRLAD, teren suprafata 11,25mp, destinatia “Desf.produse alim.si nealim.”, pret minim pornire 17,50lei/mp/luna+TVA

48.statia cf BIRLAD, teren suprafata 4,00mp, destinatia “Desf.produse alim.si nealim.”, pret minim pornire 17,50lei/mp/luna+TVA

49.statia cf BIRLAD, teren suprafata 7,00mp, destinatia “Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 56,35lei/mp/luna+TVA

50.statia cf BIRLAD, teren suprafata totala 47,90mp din care: 36,90mp destinatia “Bufet+ Depozit”, pret minim pornire 17,85lei/mp/luna+TVA si 11,00mp destinatia “Terasa in per.01.05-30.09 a fiecarui an din contract”, pret minim pornire 17,85lei/mp/luna+TVA

51.statia cf BISTRITA NEAMT, teren suprafata 720,00mp, destinatia „Depozit”, pret minim pornire 1,20lei/mp/luna+TVA

52.statia cf BISTRITA NEAMT, teren suprafata 980,00mp, destinatia „Depozit”, pret minim pornire 1,20lei/mp/luna+TVA

53.statia cf BOTOSANI, spatiu suprafata 67,20mp, destinatia “Camera pt.ambalare=17,6mp; Depozit=31mp; Birou=17mp; Gr.sanitar=1,6mp”, pret minim pornire 11,55lei/mp/luna+TVA

54.statia cf BOTOSANI, spatiu suprafata totala 43,40mp din care:39,70mp destinatia “Desf.pr.alim.si nealim., Cafe-bar, Patiserie”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA si 3,70mp destinatia “Grup sanitar”, pret minim pornire 4,00lei/mp/luna+TVA

55.statia cf BOTOSANI, spatiu suprafata totala 39,90mp din care:37,50mp destinatia “Cab.medical”, pret minim pornire 20,02lei/mp/luna+TVA si 2,40mp destinatia “Grup sanitar”, pret minim pornire 4,00lei/mp/luna+TVA

56.statia cf BOTOSANI, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare ATM”, pret minim pornire 120,00lei/mp/luna+TVA

57.statia cf BOTOSANI, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare automat cafea”, pret minim pornire 95,00lei/mp/luna+TVA

58.statia cf BOTOSANI, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare automat cafea”, pret minim pornire 95,00lei/mp/luna+TVA

59.statia cf BOTOSANI, spatiu suprafata 6,75mp, destinatia “Presa-Carte”, pret minim pornire 40,00lei/mp/luna+TVA

60.statia cf BOTOSANI spatiu deschis in sala de asteptare, spatiu suprafata 18,00mp, destinatia “Act.comerciale, Cafe bar”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA

61.statia cf BOTOSANI, spatiu suprafata 13,90mp, destinatia “Bagaje de mina”, pret minim pornire 21,00lei/mp/luna+TVA

62.statia cf BOTOSANI, spatiu suprafata 16,00mp, destinatia “Florarie”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA

63.statia cf BOTOSANI Clad.calat., spatiu suprafata 4,32mp, destinatia „Publicitate”, pret minim pornire 50,00lei/mp/luna+TVA

64.statia cf BOTOSANI, teren suprafata 8,00mp, destinatia “Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 65,21lei/mp/luna+TVA

65.statia cf BOTOSANI, teren suprafata 8,64mp, destinatia „Publicitate”, pret minim pornire 50,00lei/mp/luna+TVA

66.statia cf CACICA, teren suprafata 100,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,05lei/mp/luna+TVA

67.statia cf CIMPULUNG EST, spatiu suprafata totala 27,00mp din care: 21,00mp destinatia “Bar”, pret minim pornire 15,75lei/mp/luna+TVA si 6,00mp destinatia “Magazie”, pret minim pornire 3,50lei/mp/luna+TVA

68.statia cf CIMPULUNG EST, spatiu suprafata 316,86mp, destinatia “Prest.serv., Depozit”, pret minim pornire 6,65lei/mp/luna+TVA

69.statia cf CIMPULUNG EST, spatiu suprafata 30,18mp, destinatia “Birou”, pret minim pornire 13,59lei/mp/luna+TVA

70.statia cf CIMPULUNG EST, teren suprafata 24,00mp, destinatia “Pilon+ stilp comunicatii”, pret minim pornire 48,83lei/mp/luna+TVA

71.statia cf CIMPULUNG EST, teren suprafata 1.750,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 3,15lei/mp/luna+TVA

72.statia cf CIMPULUNG MOLD., locatia suprafata totala 132,76mp din care: 50,60mp spatiu destinatia “Depozit”, pret minim pornire 5,78lei/mp/luna+TVA, 22,16mp spatiu destinatia “Birou”, pret minim pornire 12,99lei/mp/luna+TVA, 39,00mp teren destinatia “Depozit”, pret minim pornire 4,03lei/mp/luna+TVA si 21,00mp teren destinatia “Cale acces”, pret minim pornire 1,23lei/mp/luna+TVA

73.statia cf CIMPULUNG MOLD., spatiu suprafata 61,10mp, destinatia “Activitati comerciale, Restaurant”, pret minim pornire 16,10lei/mp/luna+TVA

74.statia cf CIMPULUNG MOLD., teren suprafata totala 260,00mp din care: 60,00mp destinatia “Prestari servicii”, pret minim pornire 5,25lei/mp/luna+TVA si 200,00mp destinatia “Parcare+ acces”, pret minim pornire 2,45lei/mp/luna+TVA

75.statia cf CIMPULUNG MOLD., teren suprafata 6,00mp, destinatia “Activitati comerciale”, pret minim pornire 14,00lei/mp/luna+TVA

76.statia cf CIMPULUNG MOLD., teren suprafata 3,00mp, destinatia “Activitati comerciale (fast food)”, pret minim pornire 14,00lei/mp/luna+TVA

77.statia cf CIUREA, teren suprafata 510,00mp, destinatia “Depozit, Activitati comerciale, Prest.serv., Productie”, pret minim pornire 2,63lei/mp/luna+TVA

78.statia cf CIUREA, teren suprafata totala 69,20mp din care: 56,20mp destinatia “Desf.PAN=7,2mp+ Terasa(01.05-30.09)=49mp”, pret minim pornire 9,03lei/mp/luna+TVA si 13,00mp destinatia “Magazie”, pret minim pornire 3,76lei/mp/luna+TVA

79.statia cf CORNI, spatiu suprafata totala 21,21mp din care: 10,00mp destinatia “Desfacere Prod.Al.si Neal.”, pret minim pornire 4,90lei/mp/luna+TVA, 4,41mp destinatia “Vinzare bilete cf”, pret minim pornire 2,03lei/mp/luna+TVA si 6,80mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,03lei/mp/luna+TVA

80.statia cf COSNA, teren suprafata 100,00mp, destinatia “Dep.mat.lemnos”, pret minim pornire 2,87lei/mp/luna+TVA

81.statia cf CRASNA clad.st., spatiu suprafata totala 40,00mp din care: 20,00mp destinatia “Bufet”, pret minim pornire 15,05lei/mp/luna+TVA si 20,00mp destinatia “Depozit/Magazie”, pret minim de pornire 15,05lei/mp/luna+TVA

82.statia cf CRISTESTI JIJIA, spatiu suprafata 15,00mp, destinatia “Birou”, pret minim pornire 14,81lei/mp/luna+TVA

83.statia cf CRISTESTI JIJIA, teren suprafata 1.435,00mp, destinatia “Depozit+ prest.serv.”, pret minim pornire 1,79lei/mp/luna+TVA

84.statia cf CRISTESTI JIJIA, teren suprafata 5.000,00mp, destinatia “Depozit deseuri metal”, pret minim pornire 1,26lei/mp/luna+TVA

85.statia cf CRISTESTI JIJIA, teren suprafata 765,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,75lei/mp/luna+TVA

86.statia cf CRISTESTI JIJIA, teren suprafata 160,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,10lei/mp/luna+TVA

87.statia cf CRISTESTI JIJIA, teren suprafata 420,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,10lei/mp/luna+TVA

88.statia cf DOLHASCA, spatiu suprafata 19,00mp, destinatia “Bufet”, pret minim pornire 19,32lei/mp/luna+TVA

89.statia cf DORNESTI, spatiu suprafata 17,80mp, destinatia „Birou”, pret minim pornire 12,95lei/mp/luna+TVA

90.statia cf FUNDU MOLDOVEI, spatiu suprafata 47,55mp, destinatia “Laborator procesare produse lactate+ depozit” pret minim pornire 2,45lei/mp/luna+TVA

91.statia cf GHIDIGENI, spatiu suprafata 24,00mp, destinatia “Depozit” pret minim pornire 2,80lei/mp/luna+TVA

92.statia cf GRADINITA, teren suprafata 400,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,05lei/mp/luna+TVA

93.statia cf GURA HUMORULUI ORAS, spatiu suprafata 120,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 9,74lei/mp/luna+TVA

94.statia cf GURA HUMORULUI ORAS, spatiu suprafata 25,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 9,74lei/mp/luna+TVA

95.statia cf GURA PUTNEI, teren suprafata 26,00mp, destinatia “Desf.PAN”, pret minim pornire 3,75lei/mp/luna+TVA

96.statia cf HALAUCESTI, teren suprafata 796,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,03lei/mp/luna+TVA

97.statia cf HUSI, teren suprafata 1.000,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,19lei/mp/luna+TVA

98.statia cf IACOBENI, teren suprafata totala 19,40mp din care: 14,80mp destinatia “Bufet”, pret minim pornire 5,85lei/mp/luna+TVA si 4,60mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,79lei/mp/luna+TVA

99.statia cf IASI, spatiu suprafata totala 120,04mp din care: 75,80mp destinatia “Birouri”, pret minim pornire 15,75lei/mp/luna+TVA, 40,94mp destinatia “Hol+casa scarii”, pret minim pornire 13,30lei/mp/luna+TVA si 3,30mp destinatia “Grup sanitar”, pret minim pornire 13,30lei/mp/luna+TVA

100.statia cf IASI corp B p7, spatiu suprafata 30,25mp, destinatia “Bagaje de mina”, pret minim pornire 13,50lei/mp/luna+TVA

101.statia cf IASI km.75+650, spatiu suprafata 0,66mp, destinatia “Publicitate (caseta luminoasa portret”, pret minim pornire 59,50lei/mp/luna+TVA

102.statia cf IASI km.75+650, spatiu suprafata 0,66mp, destinatia “Publicitate (caseta luminoasa portret”, pret minim pornire 59,50lei/mp/luna+TVA

103.statia cf IASI, spatiu suprafata 8,00mp, destinatia “Prestari serv.”, pret minim pornire 12,16lei/mp/luna+TVA

104.statia cf IASI cladire statie p41+p39, spatiu suprafata 73,10mp, destinatia “Spatiu comercial”, pret minim pornire 18,44lei/mp/luna+TVA

105.statia cf IASI cladire statie p36+p37, spatiu suprafata 22,00mp, destinatia “Spatiu comercial, birou, prestari servicii”, pret minim pornire 18,44lei/mp/luna+TVA

106.statia cf IASI, spatiu suprafata totala 69,67mp din care: 40,17mp destinatia “Bufet”, pret minim pornire 26,67lei/mp/luna+TVA, 29,50mp destinatia “Birou+ Gr.sanitar” pret minim pornire 15,23lei/mp/luna+TVA si “Amplas.5 jocuri distr.”, pret minim pornire 100,10lei/buc/luna+TVA

107.statia cf IASI p64+p65, spatiu suprafata totala 65,75mp din care: 65,75mp destinatia “Cafe-bar”, pret minim pornire 19,44lei/mp/luna+TVA si “Amplasare 5 jocuri”, pret minim pornire 93,72lei/buc/luna+TVA

108.statia cf IASI nord, spatiu suprafata 32,46mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 35,00lei/mp/luna+TVA

109.statia cf IASI p42, spatiu suprafata 88,20mp, destinatia “Jocuri noroc, Alimentatie publica”, pret minim pornire 52,50lei/mp/luna+TVA

110.statia cf IASI, spatiu suprafata 69,20mp, destinatia “Activitati comerciale, Prestari servicii, Birou”, pret minim pornire 22,52lei/mp/luna+TVA

111.statia cf IASI, spatiu suprafata 23,20mp, destinatia “Panouri publ.8 buc.0,7mx1m cu fata dubla; Panouri publ.2 buc.3mx2m”, pret minim pornire 36,45lei/mp/luna+TVA

112.statia cf IASI p31, spatiu suprafata 7,80mp, destinatia “Spatiu com.”, pret minim pornire 19,85lei/mp/luna+TVA

113.statia cf IASI p25+p26+p27, spatiu suprafata 90,35mp, destinatia “Activ.com., birou, prest.serv.”, pret minim pornire 20,25lei/mp/luna+TVA

114.statia cf IASI, spatiu suprafata 366,90mp, destinatia “Activ.com., Prest.serv., Birou”, pret minim pornire 18,20lei/mp/luna+TVA

115.statia cf IASI, spatiu suprafata 20,55mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 17,71lei/mp/luna+TVA

116.statia cf IASI nord, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 78,40lei/mp/luna+TVA

117.statia cf IASI, spatiu suprafata 162,60mp, destinatia “Birou, Ag.turism, Hol_acces, Gr.sanitar”, pret minim pornire 13,59lei/mp/luna+TVA

118.statia cf IASI, spatiu suprafata 27,00mp, destinatia „Birou”, pret minim pornire 27,13lei/mp/luna+TVA

119.statia cf IASI clad.dispensar (fosta vama), spatiu suprafata 21,70mp, destinatia „Birouri; Prestari_servicii; Activitati_comerciale”, pret minim pornire 20,02lei/mp/luna+TVA

120.statia cf IASI cl.calatori, spatiu suprafata 10,00mp, destinatia „Birou, Sp.comercial”, pret minim pornire 30,00lei/mp/luna+TVA

121.statia cf IASI pct.termic, spatiu suprafata 175,20mp, destinatia „Activit.comerciale, Prestari servicii, Birou, Depozit”, pret minim pornire 17,00lei/mp/luna+TVA

122.statia cf IASI km.75+750, teren suprafata 17,18mp, destinatia “Publicitate panouri suspendate landscape (5 buc.L 2-3)”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

123.statia cf IASI km.75+750, teren suprafata 17,18mp, destinatia “Publicitate panouri suspendate landscape (5 buc.L4-5)”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

124.statia cf IASI Depou CFR, teren suprafata 7.150,00mp, destinatia “Prest.servicii sau Activ.sportiv-cult.sau Activ.com.”, pret minim pornire 2,45lei/mp/luna+TVA

125.statia cf IASI nord, teren suprafata 14,00mp, destinatia “Desfacere produse alim.si nealim.”, pret minim pornire 28,55lei/mp/luna+TVA

126.statia cf IASI nord km.75+520, teren suprafata 21,00mp, destinatia “Publicitate panou Mesh”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

127.statia cf IASI nord km.75+520, teren suprafata 21,00mp, destinatia “Publicitate panou Mesh”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

128.statia cf IASI nord km.75+500, teren suprafata 10,31mp, destinatia “Publicitate panouri suspendate landscape (3 buc. L 0c-1c)”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

129.statia cf IASI nord km.75+500, teren suprafata 10,31mp, destinatia “Publicitate panouri suspendate landscape (3 buc. L 2c-3c)”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

130.statia cf IASI picior pasarela cf Alexandru, teren suprafata 7.400,00mp, destinatia “Prestari servicii, Activitati comerciale, Depozit sau Parcare”, pret minim pornire 2,45lei/mp/luna+TVA

131.statia cf IASI ext., teren suprafata totala 200,00mp din care: 110,00mp destinatia “Birouri”, pret minim pornire 19,66lei/mp/luna+TVA si 90,00mp destinatia “Parcare”, pret minim pornire 8,51lei/mp/luna+TVA

132.statia cf IASI, teren suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare aparat pop-corn”, pret minim pornire 49,00lei/mp/luna+TVA

133.statia cf IASI nord, teren suprafata 40,00mp, destinatia “Activit.com.” pret minim pornire 38,48lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Presa carte” pret minim pornire 65,21lei/mp/luna+TVA

134.statia cf IASI, teren suprafata totala 30,50mp din care: 26,70mp destinatia “Desfacere produse alimentare si nealimentare”, pret minim pornire 35,42lei/mp/luna+TVA si 3,80mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 16,45lei/mp/luna+TVA

135.statia cf IASI nord, teren suprafata 20,63mp, destinatia “Activit.com.” pret minim pornire 42,75lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Presa carte” pret minim pornire 72,45lei/mp/luna+TVA

136.statia cf IASI nord, teren suprafata 6,90mp, destinatia “Activit.com.” pret minim pornire 42,75lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Presa carte” pret minim pornire 72,45lei/mp/luna+TVA

137.statia cf IASI, teren suprafata totala 38,00mp din care: 17,00mp destinatia “Bufet=8mp+ Terasa sezoniera (fol.si fact.in per.1mai-30sept.a fiecarui an din contract)=9mp”, pret minim pornire 31,75lei/mp/luna+TVA, 6,00mp destinatia “Vinzare produse alimentare si nealimentare”, pret minim pornire 21,95lei/mp/luna+TVA si 15,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 7,46lei/mp/luna+TVA

138.statia cf IASI, teren suprafata 50,00mp, destinatia “Prest.serv., activit.com., farm.vet., cab.med.vet.”, pret minim pornire 15,75lei/mp/luna+TVA

139.statia cf IASI Ripa Galbena, teren suprafata 25,00mp, destinatia “Birou agentie turism, Prest.serv., Activit.com.”, pret minim pornire 24,84lei/mp/luna+TVA

140.statia cf IASI nord, teren suprafata 37,05mp, destinatia “Desf.prod.alim.si nealimentare”, pret minim pornire 54,60lei/mp/luna+TVA

141.statia cf IASI tigarete, teren suprafata 30,60mp, destinatia “Activ.com., Prest.servicii”, pret minim pornire 15,75lei/mp/luna+TVA

142.interstatia cf IASI-NICOLINA km.406+627, teren suprafata 933,70mp, destinatia „Prest.serv. sau Activ.com. sau Depozit”, pret minim pornire 13,05lei/mp/luna+TVA

143.interstatia cf IASI-NICOLINA km.406+627, teren suprafata 933,00mp, destinatia „Prest.serv. sau Activ.com. sau Depozit”, pret minim pornire 13,05lei/mp/luna+TVA

144.interstatia cf IASI-NICOLINA km.406+639, teren suprafata 754,00mp, destinatia „Prest.serv. sau Activ.com. sau Depozit”, pret minim pornire 13,05lei/mp/luna+TVA

145.statia cf ILVA MARE, teren suprafata totala 40,00mp din care: 10,00mp destinatia “Prestari serv.”, pret minim pornire 2,10lei/mp/luna+TVA si 30,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,40lei/mp/luna+TVA

146.statia cf LEORDA, teren suprafata 400,00mp, destinatia “Depozit mat.constr.”, pret minim pornire 1,75lei/mp/luna+TVA

147.statia cf LEORDA, teren suprafata 3.500,00mp, destinatia „Depozit”, pret minim pornire 1,20lei/mp/luna+TVA

148.interstatia cf LETCANI-IASI, teren suprafata 12,00mp, destinatia “Publicitate proprie”, pret minim pornire 31,50lei/mp/luna+TVA

149.interstatia cf LETCANI-IASI, teren suprafata totala 1.301,40mp din care: 1.246,90mp cu posib. parcelare destinatia “Dep.mat.constr.+ activit.com.+ prest.servicii”, pret minim pornire 2,45lei/mp/luna+TVA, 30,50mp destinatia “Birou”, pret minim pornire 6,30lei/mp/luna+TVA si 24,00mp destinatia “Parcare”, pret minim pornire 1,89lei/mp/luna+TVA

150.interstatia cf LETCANI-IASI km.71+921, teren suprafata 5,18mp, destinatia “Publicitate panou”, pret minim pornire 54,18lei/mp/luna+TVA

151.interstatia cf LETCANI-IASI km.71+821, teren suprafata 5,18mp, destinatia “Publicitate panou”, pret minim pornire 54,18lei/mp/luna+TVA

152.statia cf LITENI, teren suprafata 432,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,93lei/mp/luna+TVA

153.statia cf LUNCA ILVEI, spatiu suprafata 60,70mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,00lei/mp/luna+TVA

154.statia cf MESTECANIS, teren suprafata totala 20,00mp din care: 16,00mp destinatia “Bufet”, pret minim pornire 5,60lei/mp/luna+TVA si 4,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,79lei/mp/luna+TVA

155.statia cf MILISAUTI, teren suprafata 500,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,47lei/mp/luna+TVA

156.statia cf MILISAUTI, teren suprafata 100,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,50lei/mp/luna+TVA

157.statia cf MOLDOVITA, spatiu suprafata 51,64mp, destinatia “Prestari serv.”, pret minim pornire 2,10lei/mp/luna+TVA

158.statia cf NICOLINA, spatiu suprafata 20,00mp, destinatia “Birou”, pret minim pornire 14,56lei/mp/luna+TVA

159.statia cf NICOLINA, spatiu suprafata 50,00mp, destinatia “Birou”, pret minim pornire 13,06lei/mp/luna+TVA

160.statia cf NICOLINA international, spatiu suprafata 235,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Prestari servicii, Birouri” pret minim pornire 13,59lei/mp/luna+TVA sau “Activitati sportive+ culturale” pret minim pornire 11,73lei/mp/luna+TVA

161.statia cf NICOLINA international, spatiu suprafata 24,89mp, destinatia “Cabinet medical”, pret minim pornire 13,76lei/mp/luna+TVA

162.statia cf NICOLINA international, spatiu suprafata 300,00mp, destinatia “Birou, Prest.serv.”, pret minim pornire 13,59lei/mp/luna+TVA

163.statia cf NICOLINA, teren suprafata 2,80mp, destinatia “Publicitate”, pret minim de pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

164.statia cf NICOLINA, teren suprafata 20,00mp, destinatia “Activit.com.”, pret minim pornire 23,10lei/mp/luna+TVA

165.statia cf NICOLINA, teren suprafata 0,75mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 35,00lei/mp/luna+TVA

166.statia cf NICOLINA, teren suprafata 4,50mp, destinatia “Presa-carte”, pret minim pornire 50,75lei/mp/luna+TVA

167.statia cf NICOLINA, teren suprafata totala 29,50mp din care: 22,60mp destinatia “Vinzare produse alimentare si nealimentare”, pret minim pornire 16,45lei/mp/luna+TVA si 6,90mp destinatia “Magazie”, pret minim pornire 3,92lei/mp/luna+TVA

168.statia cf NICOLINA, teren suprafata 3,50mp, destinatia “P.A.N.”, pret minim pornire 20,12lei/mp/luna+TVA

169.statia cf PASCANI, spatiu suprafata 226,85mp, destinatia “Depozit, Activ.com., Prest.serv.”, pret minim pornire 6,65lei/mp/luna+TVA

170.statia cf PASCANI, spatiu suprafata 10,90mp, destinatia “Desfacere produse alimentare si nealimentare”, pret minim pornire 23,80lei/mp/luna+TVA

171.statia cf PASCANI, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare automat cafea”, pret minim pornire 100,00lei/mp/luna+TVA

172.statia cf PASCANI, spatiu suprafata 69,02mp, destinatia „Birouri, Activitati comerciale, Prestari servicii”, pret minim pornire 20,00lei/mp/luna+TVA

173.statia cf PASCANI cl.calatori, spatiu suprafata 33,28mp, destinatia „Activitati comerciale, Prestari servicii, Birou, Depozit”, pret minim pornire 27,50lei/mp/luna+TVA

174.statia cf PASCANI, teren suprafata 2,80mp, destinatia “Publicitate”, pret minim de pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

175.statia cf PASCANI, teren suprafata 4,20mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 35,00lei/mp/luna+TVA

176.statia cf PASCANI, teren suprafata 6,00mp, destinatia “Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 56,35lei/mp/luna+TVA

177.statia cf PASCANI, teren suprafata 137,84mp, destinatia “Ac.com.prest.dep.”, pret minim pornire 12,78lei/mp/luna+TVA

178.statia cf PIATRA NEAMT Clad.dormitor MT, spatiu suprafata totala 43,43mp din care: 28,63mp destinatia “Birou”, pret minim pornire 13,78lei/mp/luna+TVA, 5,01mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 12,68lei/mp/luna+TVA, 8,27mp destinatia “Hol acces”, pret minim pornire 12,68lei/mp/luna+TVA si 1,52mp destinatia “Grup sanitar”, pret minim pornire 11,81lei/mp/luna+TVA

179.statia cf PIATRA NEAMT, locatia suprafata totala 188,40mp din care: 100,00mp spatiu destinatia “Prestari servicii”, pret minim pornire 17,85lei/mp/luna+TVA si 88,40mp teren destinatia “Parcare+ cale acces”, pret minim pornire 3,40lei/mp/luna+TVA

180.statia cf PIATRA NEAMT, spatiu suprafata 26,20mp, destinatia “Internet cafe”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA

181.statia cf PIATRA NEAMT, spatiu suprafata 20,40mp, destinatia “Activitati comerciale”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA

182.statia cf PIATRA NEAMT, spatiu suprafata 8,40mp, destinatia “Vinzare presa”, pret minim pornire 40,00leimp/luna+TVA

183.statia cf PIATRA NEAMT, spatiu suprafata 10,20mp, destinatia “Agentie turism”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA

184.statia cf PIATRA NEAMT, spatiu suprafata 16,77mp, destinatia “Farmacie11,9mp+ Gr.sanitar4,87mp”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA

185.statia cf PIATRA NEAMT, spatiu suprafata 46,31mp, destinatia “Cafe-bar39,5mp+ Gr.sanitar6,81mp”, pret minim pornire 25,00lei/mp/luna+TVA

186.statia cf PIATRA NEAMT cl.calat., spatiu suprafata 1,00mp, destinatia „Amplasare automat bauturi calde/automat tip spirala”, pret minim pornire 103,00lei/mp/luna+TVA

187.statia cf PIATRA NEAMT cl.calat., spatiu suprafata 1,00mp, destinatia „Amplasare automat bauturi calde/automat tip spirala”, pret minim pornire 103,00lei/mp/luna+TVA

188.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata 130,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 4,13lei/mp/luna+TVA

189.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata totala 855,03mp din care: 72,08mp destinatia “PECO”, pret minim pornire 5,37lei/mp/luna+TVA, 753,65mp destinatia “Parcare”, pret minim de pornire 1,43lei/mp/luna+TVA si 29,30mp destinatia “Teren compl.”, pret minim de pornire 0,72lei/mp/luna+TVA

190.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata 1,95mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 35,00lei/mp/luna+TVA

191.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata 300,00mp, destinatia “Parcare”, pret minim pornire 1,93lei/mp/luna+TVA

192.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata 150,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 3,67lei/mp/luna+TVA

193.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata 20,00mp, destinatia “Fast food”, pret minim pornire 22,85lei/mp/luna+TVA

194.statia cf PIATRA NEAMT, teren suprafata totala 50,00mp din care: 30,00mp destinatia “Depozit, Desfacere produse alimentare”, pret minim pornire 6,50lei/mp/luna+TVA si 20,00mp destinatia “Cale acces”, pret minim de pornire 1,50lei/mp/luna+TVA

195.statia cf PINGARATI, teren suprafata 300,00mp, destinatia “Depozit material lemnos”, pret minim pornire 4,11lei/mp/luna+TVA

196.statia cf PINGARATI, teren suprafata totala 2.625,00mp din care: 1.500,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 3,09lei/mp/luna+TVA si 1.125,00mp destinatia “Cale acces”, pret minim pornire 0,64lei/mp/luna+TVA

197.statia cf PODOLENI, teren suprafata totala 65,00mp din care: 25,00mp destinatia “Bufet”, pret minim pornire 12,29lei/mp/luna+TVA si 40,00mp destinatia “Terasa (folosita si facturata in perioada 01.05-30.09 a fiecarui an din contract)”, pret minim pornire 12,29lei/mp/luna+TVA

198.statia cf PODU ILOAIEI, teren suprafata 3.575,00mp, destinatia „Depozit”, pret minim pornire 1,33lei/mp/luna+TVA

199.statia cf POJORITA, teren suprafata 26,25mp, destinatia “Desf.PAN”, pret minim pornire 8,40lei/mp/luna+TVA

200.statia cf POJORITA, teren suprafata 400,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,68lei/mp/luna+TVA

201.statia cf PUTNA clad.h., spatiu suprafata 27,60mp, destinatia „Act.com.; Prest.serv.; Depozit; Bir.”, pret minim pornire 7,50lei/mp/luna+TVA

202.statia cf PUTNA clad.h., spatiu suprafata 37,80mp, destinatia „Act.com.; Prest.serv.; Depozit; Bir.”, pret minim pornire 7,50lei/mp/luna+TVA

203.statia cf RADAUTI, spatiu suprafata 50,94mp, destinatia “Farmacie+ Dep/Mag+ Gr.sanitar”, pret minim pornire 8,44lei/mp/luna+TVA

204.statia cf RADAUTI, teren suprafata 168,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,12lei/mp/luna+TVA

205.statia cf RADAUTI, teren suprafata 11,30mp, destinatia “Desf.PAN”, pret minim pornire 6,89lei/mp/luna+TVA

206.statia cf RADAUTI, teren suprafata 200,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 5,32lei/mp/luna+TVA

207.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 74,50mp, destinatia “Depozit mat.constr.-cu posib.de compartim.”, pret minim pornire 3,85lei/mp/luna+TVA

208.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 1.500,00mp, destinatia “Prestari servicii, depozit”, pret minim pornire 10,17lei/mp/luna+TVA

209.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 92,40mp, destinatia “Activ.com., Prest.servicii, Depozit”, pret minim pornire 9,45lei/mp/luna+TVA

210.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 7,00mp, destinatia “Panouri publ.5 buc.0,7mx1m cu fata dubla”, pret minim pornire 35,00lei/mp/luna+TVA

211.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare automat cafea”, pret minim pornire 100,00lei/mp/luna+TVA

212.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 12,00mp, destinatia “Activitati comerciale”, pret minim pornire 21,00lei/mp/luna+TVA

213.statia cf ROMAN, spatiu suprafata 9,92mp, destinatia “Birou”, pret minim pornire 13,02lei/mp/luna+TVA

214.statia cf ROMAN, teren suprafata 5,85mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 35,00lei/mp/luna+TVA

215.statia cf ROMAN, teren suprafata totala 103,25mp din care: 92,10mp destinatia “Bufet=62mp; Terasa per.01.05-30.09=30,1mp”, pret minim pornire 20,34lei/mp/luna+TVA, 6,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 4,07lei/mp/luna+TVA si 5,15mp destinatia “Dependinte”, pret minim pornire 2,03lei/mp/luna+TVA

216.statia cf ROMAN, teren suprafata totala 8,40mp din care: 6,00mp destinatia “Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 56,35lei/mp/luna+TVA si 2,40mp destinatia “Dependinte”, pret minim pornire 3,50lei/mp/luna+TVA

217.statia cf ROMAN, teren suprafata 6.000,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,03lei/mp/luna+TVA

218.statia cf SASCUT, teren suprafata 150,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,93lei/mp/luna+TVA

219.statia cf SASCUT, teren suprafata 144,00mp, destinatia “Stand de prezentare utilaje agricole”, pret minim pornire 4,20lei/mp/luna+TVA

220.statia cf SIRCA, spatiu suprafata 10,00mp, destinatia “Bufet+ Desf.prod.alimentare si nealim.+ Depozit”, pret minim pornire 23,09 lei/mp/luna+TVA

221.statia cf SIRET, locatia suprafata totala 674,00mp din care: 394,00mp spatiu, destinatia “Activit.com., Prest.serv.”, pret minim pornire 4,44lei/mp/luna+TVA, 180,00mp teren, destinatia “Terasa sezoniera (folosita si facturata in per.01.05-30.09 a fiecarui an din contract)”, pret minim pornire 3,00lei/mp/luna+TVA si 100,00mp teren destinatia “Parcare”, pret minim pornire 2,10lei/mp/luna+TVA

222.statia cf SOCOLA marfuri, spatiu suprafata 1.221,00mp, destinatia “Atelier revizie material rulant”, pret minim de pornire 7,00lei/mp/luna+TVA

223.statia cf SOCOLA marfuri, spatiu suprafata 419,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 8,16lei/mp/luna+TVA

224.statia cf SOCOLA triaj, spatiu suprafata 120,96mp, destinatia “Activitati comerciale, Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 5,40lei/mp/luna+TVA

225.statia cf SOCOLA mf., spatiu suprafata 450,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 5,40lei/mp/luna+TVA

226.statia cf SOCOLA mf., spatiu suprafata 48,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 5,40lei/mp/luna+TVA

227.statia cf SOCOLA mf., spatiu suprafata 12,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 5,40lei/mp/luna+TVA

228.statia cf SOCOLA mf., spatiu suprafata 12,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 5,40lei/mp/luna+TVA

229.statia cf SOCOLA mf., spatiu suprafata 9,00mp, destinatia “Activitati comerciale, Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 5,40lei/mp/luna+TVA

230.statia cf SOCOLA triaj, spatiu suprafata 151,40mp, destinatia “Birou, Act.com., Prest.serv.”, pret minim pornire 13,59lei/mp/luna+TVA

231.statia cf SOCOLA triaj, spatiu suparafata totala 96,28mp din care: 26,28mp cl.st., destinatia „Birouri”, pret minim pornire 22,15lei/mp/luna+TVA si 70,00mp mag.col.mesag., destinatia „Depozit”, pret minim pornire 7,25lei/mp/luna+TVA

232.statia cf SOCOLA mf.mesag.colet., spatiu suprafata 237,00mp, destinatia „Depozit”, pret minim pornire 8,40lei/mp/luna+TVA

233.statia cf SOCOLA, teren suprafata totala 1.000,00mp din care: 500,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,70lei/mp/luna+TVA, 300,00mp destinatia “Parcare”, pret minim pornire 1,75lei/mp/luna+TVA si 200,00mp destinatia “Cale de acces”, pret minim pornire 0,84lei/mp/luna+TVA

234.statia cf SOCOLA triaj cheu, teren suprafata 4.060,00mp, destinatia “Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 2,94lei/mp/luna+TVA

235.statia cf SOCOLA triaj cheu, teren suprafata 2.470,00mp, destinatia “Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 2,94lei/mp/luna+TVA

236.statia cf SOCOLA triaj cheu, teren suprafata 3.150,00mp, destinatia “Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 2,94lei/mp/luna+TVA

237.statia cf SOCOLA mf.Rampa bet., teren suprafata 6.400,00mp, destinatia “Depozit, Prestari servicii”, pret minim pornire 2,94lei/mp/luna+TVA

238.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 21,60mp, destinatia “Activ.com., alim.publica, prest.servicii, birouri”, pret minim de pornire 13,65lei/mp/luna+TVA

239.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 313,00mp, destinatia “Restaurant”, pret minim pornire 17,19lei/mp/luna+TVA

240.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 940,00mp cu posib.de compartim., destinatia “Depozit”, pret minim pornire 4,20lei/mp/luna+TVA

241.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 12,00mp, destinatia “Birou”, pret minim pornire 17,71lei/mp/luna+TVA

242.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 31,23mp, destinatia “Desfacere presa-carte”, pret minim pornire 46,13lei/mp/luna+TVA

243.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 149,67mp, destinatia “Birou, Act.com., Prest.serv.” pret minim pornire 13,59lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Depozit” pret minim pornire 3,43lei/mp/luna+TVA

244.statia cf SUCEAVA, spatiu suprafata 800,00mp, destinatia “Prest.serv., Productie” pret minim pornire 10,50lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Depozit” pret minim pornire 3,43lei/mp/luna+TVA

245.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 2.865,00mp, destinatia „Parcare auto”, pret minim pornire 1,00lei/mp/luna+TVA

246.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 850,00mp, destinatia “Parcare”, pret minim pornire 2,10lei/mp/luna+TVA

247.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 4,20mp, destinatia “Publicitate”, pret minim de pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

248.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 80,00mp, destinatia “Publicitate (2 panouri a cite 40mp)”, pret minim pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

249.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 40,00mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

250.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 0,75mp, destinatia “Publicitate” pret minim pornire 35,00lei/mp/luna+TVA

251.statia cf SUCEAVA, teren suprafata totala 24,00mp din care: 20,00mp destinatia “Desfacere Prod.Al.si Neal.”, pret minim pornire 12,60lei/mp/luna+TVA si 4,00mp destinatia “Dep/Mag”, pret minim pornire 3,50lei/mp/luna+TVA

252.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 500,00mp, destinatia “Birou, Act.com., Prest.serv.” pret minim pornire 7,70lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Depozit, Parcare” pret minim pornire 1,82lei/mp/luna+TVA

253.statia cf SUCEAVA, teren suprafata 1.400,00mp, destinatia “Birou, Act.com., Prest.serv.” pret minim pornire 7,70lei/mp/luna+TVA sau destinatia “Depozit, Parcare” pret minim pornire 1,82lei/mp/luna+TVA

254.statia cf SUCEAVA NORD, spatiu suprafata 11,60mp, destinatia “Panouri publ.4 buc.0,7mx1m cu fata dubla; Panou publ.1 buc.3mx2m”, pret minim pornire 35,00lei/mp/luna+TVA

255.statia cf SUCEAVA NORD, teren suprafata totala 6,00mp din care: 5,00mp destinatia “Presa”, pret minim pornire 50,40lei/mp/luna+TVA si 1,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 3,78lei/mp/luna+TVA

256.statia cf SUCEAVA NORD, teren suprafata 4.084,00mp, destinatia “Prestari servicii, Activitati comerciale sau Depozit”, pret minim pornire 8,05lei/mp/luna+TVA

257.statia cf SUCEAVA NORD, teren suprafata 2.865,00mp, destinatia „Depozit”, pret minim pornire 1,50lei/mp/luna+TVA

258.statia cf TARCAU NEAMT, teren suprafata totala 2.585,00mp din care: 1.880,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 2,38lei/mp/luna+TVA si 705,00mp destinatia “Cale acces”, pret minim pornire 0,64lei/mp/luna+TVA

259.statia cf TIRGU FRUMOS, spatiu suprafata  41,00mp, destinatia “Bufet”, pret minim pornire 18,52lei/mp/luna+TVA

260.statia cf TIRGU FRUMOS, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare automat cafea”, pret minim pornire 72,45lei/mp/luna+TVA

261.statia cf TIRGU FRUMOS, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Amplasare automat cafea”, pret minim pornire 103,50lei/mp/luna+TVA

262.statia cf TIRGU FRUMOS, teren suprafata  610,65mp, destinatia “Parcare”, pret minim pornire 1,58lei/mp/luna+TVA

263.statia cf VASLUI, spatiu suprafata 111,32mp, destinatia “Birouri, depozit”, pret minim pornire 13,65lei/mp/luna+TVA

264.statia cf VASLUI, spatiu suprafata 19,70mp, destinatia “Vinzare presa+ Florarie”, pret minim pornire 40,00lei/mp/luna+TVA

265.statia cf VASLUI, spatiu suprafata 65,00mp, destinatia “Cab.medical, Birou”, pret minim pornire 19,41lei/mp/luna+TVA

266.statia cf VASLUI, teren suprafata 250,00mp, destinatia “Depozit materiale constructii+ Parcare”, pret minim pornire 2,80lei/mp/luna+TVA

267.statia cf VASLUI, teren suprafata totala 40,00mp din care: 25,00mp destinatia “PAN”, pret minim pornire 14,00lei/mp/luna+TVA, 11,00mp destinatia “Depozit”, pret minim pornire 3,50lei/mp/luna+TVA si 4,00mp destinatia “Vestiar+ WC”, pret minim pornire 3,50lei/mp/luna+TVA

268.statia cf VASLUI, teren suprafata 5,76mp, destinatia „Publicitate”, pret minim pornire 87,00lei/mp/luna+TVA

269.statia cf VATRA DORNEI, spatiu suprafata 30,00mp, destinatia “Bufet”, pret minim pornire 15,26lei/mp/luna+TVA

270.statia cf VATRA DORNEI, spatiu suprafata 7,00mp, destinatia “Panouri publ.5 buc.0,7mx1m cu fata dubla; Panou publ.1 buc.3mx2m”, pret minim pornire 35,00lei/mp/luna+TVA

271.statia cf VATRA DORNEI BAI, spatiu suprafata 1,00mp, destinatia “Publicit.monit.”, pret minim pornire 58,73lei/mp/luna+TVA

272.statia cf VATRA DORNEI BAI, teren suprafata 2,80mp, destinatia “Publicitate”, pret minim pornire 33,25lei/mp/luna+TVA

273.statia cf VERESTI, spatiu suprafata 10,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 4,69lei/mp/luna+TVA

274.statia cf VICSANI km.487+660÷487+710, teren suprafata 1.500,00mp, destinatia “Depozit”, pret minim pornire 1,05lei/mp/luna+TVA

275.statia cf ZORLENI, teren suprafata 200,00mp, destinatia “Depozit mat.constr.”, pret minim pornire 1,93lei/mp/luna+TVA

In vederea participarii la licitatie este necesara achizitia caietului de sarcini, unde se regasesc criteriile de selectie si admitere a ofertantilor, pretul minim pornire, perioada de valabilitate a contractelor de inchiriere (maxim 5 ani) precum si valoarea altor taxe ce trebuie achitate:

                        – taxa de participare la licitatie;

– garantie participare licitatie.

Garantia de participare la licitatie se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei.

Taxa de participare si contravaloarea caietului de sarcini nu se returneaza in cazul neadjudecarii licitatiei.

Procurarea caietului de sarcini, achitarea taxelor si depunerea documentatiei necesare participarii la licitatie se pot face pina vineri, 22 august2014 ora 14,00 la sediul Suc.Reg. CF Iasi – Divizia Patrimoniu din Iasi, Piata Garii nr.1, corp A, et.1, cam.123 (tel. 0232-215600 int.123007, 123856 sau 123802).

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content