- Analiza realizarii programului de circulatie
- Aplicarea tarifelor pentru actlvitati conexe prin metoda sintetica
- Aplicarea tarifulul de stationare pe Iiniile CFR prin metoda analitica
- Aplicarea tarifului de stationare pentru lunga durata a materialului rulant pe baza de borderouri
- Aplicarea tarifului pentru accesul convoaielor de manevra la/de la lnfrastructura feroviara CFR prin metoda analitica
- Aplicarea tarifului de manevra pe baza de borderouri
- Circuitul borderourllor intocmite pentru tarifarea servicillor aditionale
- ldentificarea traselor si numerotarea trenurilor pe reteaua feroviara din Romania
- Principii privind coordonarea cererilor concurente in legatura cu alocarea capacitatilor de infrastructura
- Procedura de sistem privind inchirierea bunurilor imobile din patrlmoniul privat al CFR
- Procedura de sistem privind inchirierea bunurilor imobile din patrimoniul public atribuite in concesiune CFR
- Programarea circuIatiei trenurilor
- Solutionarea diferentelor in legatura cu alocarea capacitatilor de infrastructura
- Transmiterea telegramelor feroviare de serviciu la CFR
- Consultare - PO Stationare Operativa