Informare Gospodarirea apelor pod km 252+597

Timp de lectură: 4 minute

INFORMARE 
 
 

     Această  informare este efectuată de: Compania Naţională de Căi Ferate    “CFR” – S.A. Sucursala Regională CF Constanţa, str.Aleea Albăstrelelor nr.10, cod poştal 900132, Constanţa, tel/fax.0241/587240 
 

ce intenţioneză  să solicite de la:

    • Direcţia Apelor Dobrogea – Litoral

 
 

aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament pentru desfăşurarea activităţii de……………………….………………………………………………………………………………..

localizat în  în Costinesti, judetul Constanta                                        , sau pentru

                                 (municipiul, localitatea, judetul) 
realizarea lucrărilor:    Lucrări de reabilitare podeţ CF km.252+597, linia CF 813 Constanţa – Mangalia 
amplasate în:      linia CF 813 Constanţa – Mangalia,  zona localităţii Costineşti, jud.Constanţa  
 

   Această investiţie este – existentă 
    Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta ……. NU REZULTĂ‚…………………..
                                                                                                                                  (temporar/permanent) 
următoarele ape uzate: …………. NU ESTE CAZUL…………………….…………………., ce se 
vor evacua în ……………….. NU ESTE CAZUL………………………..……………….. după ce au 
                                                                                        (denumirea emisarului) 
fost epurate prin …………………. NU ESTE CAZUL…………………….…………………………….. 
                                                                                                          (metoda de epurare) 
          Această   solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. 
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa: Compania Naţională de Căi Ferate  “CFR” – S.A. Sucursala Regională CF Constanţa, str.Aleea Albăstrelelor nr.10, cod poştal 900132, Constanţa, tel/fax.0241/587240, persoană de contact ing.Liviu Bardă telefon nr.0722693181

                                   17.09.2009

după data de ………………………………………………………………………………………………. 
                            (data estimată la care se va transmite solicitarea de aviz) 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content