Întocmire a documentațiilor cadastrale și înscrierea în Cartea Funciară a bunurilor ce aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea MT şi concesionate către CNCF CFR S.A pentru entităţi cadastrale situate pe raza SRCF Galaţi și de evalua

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content