Întocmire a documentațiilor cadastrale și înscrierea în Cartea Funciară a bunurilor ce aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea MT şi concesionate către CNCF CFR S.A. pentru entităţi cadastrale situate pe raza SRCF Galaţi și de evalu

Skip to content