Invitatie participare vânzare deşeuri feroase

Timp de lectură: 3 minute

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
BURSA ROMÂNĂ‚ DE MĂ‚RFURI (B.R.M.), cu sediul în Bucureşti, Strada Buzesti nr.50-52, etaj 7, sector 1, Bucuresti, cod poştal 013701, organizează procedura de licitaţie publică, urmată de strigarea liberă a preţului, prin care Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod poştal 010873, în temeiul prevederilor Legii nr.357/2005 privind bursele de mărfuri şi Regulamentului BRM privind vânzarea mărfurilor prin licitaţie, oferă în vederea vânzării deşeurilor feroase provenite din materiale recuperate din lucrari de intretinere si reparatii a liniilor de cale ferata, conform prevederilor din Caietul de sarcini, după cum urmează:
LOT
Deseuri feroase rezultate din:
Cantitătile de marfă
pe (tone)
Cantitatea totală (tone)
Pret minim de pornire in licitatiei
( USD/tonă)
Garantia de participare (lei/lot)
Garantia   bursiera
(lei/lot)
1.
Sucursala CREIR CF CRAIOVA
sina
1.861
3.252
349
77.610
 
aparate de cale
404
Material marunt
419
tabliere
568
2.
Sucursala CREIR CF
TIMISOARA
sina
2.997
4.395
349
104.888
 
aparate de cale
398
Material marunt
367
tabliere
633
3.
Sucursala CREIR CF CLUJ
sina
1.656
2.110
349
50.356
 
aparate de cale
166
Material marunt
272
tabliere
16
 
 
 
sina
2.193
2.949
349
70.379
 
4.
Sucursala CREIR CF BRASOV
aparate de cale
288
 
 
material marunt
468
 
 
tabliere
0
 
 
sina
1.524
2.554,5
349
60.964
 
5
Sucursala CREIR CF IASI
aparate de cale
295
 
 
Material marunt
409
 
 
tabliere
322
 
 
grinzi uzate
4,5
 
 
 
        Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. În cadrul unui lot nu se acceptă oferte parţiale.
 Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA.
        Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul B.R.M., până la data de      .06.2013, ora 9.00
        Tariful de acces la licitaţie este de 300 lei, la care se adaugă TVA, şi poate fi achitat la casieria B.R.M.
 Garanţia de participare conform tabelului de mai sus, va fi constituită în lei în favoarea CNCF”CFR” SA până la data limită de depunere a ofertelor.
Garanţia bursiera, conform tabelului de mai sus, se va constitui în favoarea B.R.M. până la data limită de depunere a ofertelor.
Procedura se va desfăşura la sediul B.R.M. în data de     .06.2013, ora 1000 şi pot participa persoane juridice române, care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra produsele în condiţiile Documentaţiei procedurii.
Criteriul de atribuire este „oferta cu cel mai mare pret ”.
Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.47.45, sau la fax 021/317.28.78.
Persoană de contact: Anca Bucureanu, telefon: 021/317.47.45.
Puteţi afla acum toate informaţiile despre piaţa licitaţiilor, abonându-vă la Buletin Bursier,
detalii la telefon 021/317.16.45
 
 
AVIZAT: B.R.M. S.A.                                                                          AVIZAT: C.N.C.F. „CFR” S.A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content