Licitatie publica pentru vanzare deseuri feroase (BRM) – 09.04.2013, ora 10:00

Timp de lectură: 2 minute

 

 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

BURSA ROMÂNĂ‚ DE MĂ‚RFURI (B.R.M.), cu sediul în Bucureşti, Strada Buzesti nr.50-52, etaj 7, sector 1, Bucuresti, cod poştal 013701, organizează procedura de licitaţie publică, urmată de strigarea liberă a preţului, prin care Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod poştal 010873, în temeiul prevederilor Legii nr.357/2005 privind bursele de mărfuri şi Regulamentului BRM privind vânzarea mărfurilor prin licitaţie, oferă în vederea vânzării deşeurilor feroase provenite din materiale recuperate din lucrari de intretinere si reparatii a liniilor de cale ferata, conform prevederilor din Caietul de sarcini, după cum urmează:

LOT

Deseuri feroase rezultate din:

Cantitătile de marfă

pe (tone)

Cantitatea totală (tone)

Pret minim de pornire in licitatiei

( USD/tonă)

Garantia de participare (lei/lot)

Garantia bursiera

(lei/lot)

1.

Sucursala CREIR CF BUCURESTI

sina

2.221

3.121,7

330

69.944

52.000

aparate de cale

370

Material marunt

272

tabliere

184

activit.de instalatii

74,70

2.

Sucursala CREIR CF

GALATI

sina

3.217

3.797

330

85.074

62.000

aparate de cale

139

Material marunt

283

tabliere

158

3.

Sucursala CREIR CF CONSTANTA

sina

494

627, 293

330

14.055

11.000

aparate de cale

91

Material marunt

42

tabliere

0

activit.de instalatii

0,293

Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. În cadrul unui lot nu se acceptă oferte parţiale.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul B.R.M., până la data de 09.04.2013, ora 9.

Tariful de acces la licitaţie este de 300 lei, la care se adaugă TVA, şi poate fi achitat la casieria B.R.M.

Garanţia de participare conform tabelului de mai sus, va fi constituită în lei în favoarea CNCF”CFR” SA până la data limită de depunere a ofertelor.

Garanţia bursiera, conform tabelului de mai sus, se va constitui în favoarea B.R.M. până la data limită de depunere a ofertelor.

Procedura se va desfăşura la sediul B.R.M. în data de 09.04.2013, ora 1000 şi pot participa persoane juridice române, care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra produsele în condiţiile Documentaţiei procedurii.

Criteriul de atribuire este „oferta cu cel mai mare pret ”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.47.45, sau la fax 021/317.28.78.

Persoană de contact: Anca Bucureanu, telefon: 021/317.47.45.

Puteţi afla acum toate informaţiile despre piaţa licitaţiilor, abonându-vă la Buletin Bursier,

detalii la telefon 021/317.16.45

AVIZAT: B.R.M. S.A. AVIZAT: C.N.C.F. „CFR” S.A.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content