Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza

Timp de lectură: 23 minute

 

Anunt de participare (utilitati) numarul 144953/16.07.2013

 

 

 

Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
 
Data transmiterii in SEAP: 15.07.2013 12:39
Data acceptarii ANRMAP: 16.07.2013 10:10
Data publicarii in SEAP: 16.07.2013 10:10
Trimite la OJ: Nu

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Documentatie de atribuire
Numar documentatie:
104789
Denumire contract:
Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza
Data acceptare:
15.07.2013

 

 

 

 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  
DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala:  prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întretinere si Reparatii CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut, Adriana Cioroianu , Tel.  +40 351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro, adrianacrv.cioroianu@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
 
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
 
 
 
 
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)  
TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  
DESCRIERE
II.1.1)  
Denumirea data contractului de entitatea contractanta
 
Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza
II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
 
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lot1–jud Valcea si Dolj 
lotul 2–jud Teleorman, Olt, Mehedinti si Gorj 
lotul 3–jud Gorj
Codul NUTS: RO41 – Sud-Vest Oltenia
II.1.3)  
Anuntul implica
 
Un contract de achizitii publice
II.1.4)  
Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)  
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
 
Lucrarile reparatii pentru ridicare de restrictii de viteza, conform caietelor de sarcini, ce presupune executia lucrarilor de: inlocuire de traverse normale de lemn si material marunt de cale. 
Lucrarea de reparatie curenta a liniilor CF, pe care se circula cu restrictie de viteza este necesara pentru aducerea acestor portiuni de linie in parametrii tehnici corespunzatori pentru circulatia trenurilor in conditii de siguranta prin ridicarea restrictiilor de viteza existente in teren la aceasta data si sporirea vitezei de circulatie pentru trenurile de calatori si marfa.
II.1.6)  
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 
45234100-7 – Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
II.1.7)  
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 
Nu
II.1.8)  
Impartire in loturi
 
Da
 
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)  
Vor fi acceptate variante
 
Nu
II.2)  
CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1)  
Cantitatea totala sau domeniul
 
Pentru lotul nr.1-„Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza, Sectia L3 Rm. Vâlcea si Sectia L6 Craiova, consta în: 
-înlocuirea unui numar de 1000 bucati de traverse de lemn necorespunzatoare existente în cale cu traverse de lemn noi impregnate, tirfoane tip B2 noi -8000 bucati, placi polietilena K49 noi-2000 bucati, placi cauciuc K49Lnoi-2000 pe tronsonul situati între statiile CF Cornet si Cîineni, pe linia ferata nr. 203, între km 338+200 si 339+550; 
– înlocuirea unui numar de 230 bucati (echivalent a 30,407 mc) traverse de lemn speciale aparate cale necorespunzatoare existente în cale cu traverse de lemn speciale aparate cale noi impregnate, tirfoane tip B2 noi-2168 bucati, placi politilena K60 noi -542 bucati, placi cauciuc K60L noi – 542 bucati, pe tronsonul situat în statia CF Cernele pe linia ferata nr. 100 Fir II km 255+100 si km 256+500 si linia 13 directa Cernele. 

Pentru lotul nr.2 –„Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza, Sectia L2 Rosiori, Sectia L4 Dr. Tr. Severin si Sectia L5 Tg. Jiu, consta în: 
-înlocuirea unui numar de 58 bucati traverse de lemn speciale poduri necorespunzatoare existente în cale cu traverse de lemn speciale poduri noi impregnate, tirfoane tip B2 noi-464 bucati, placi polietilena K60 noi -116 bucati, placi cauciuc K60L noi-116 bucati, pe tronsonul situat între statiile CF Atîrnati si Rosiori linia ferata nr. 100 la km 97+610; 
-înlocuirea unui numar de 35 bucati traverse de lemn speciale poduri necorespunzatoare existente în cale cu traverse de lemn speciale poduri noi impregnate, tirfoane tip B2 noi – 280 bucati, placi polietilenaK60 noi -70 bucati, placi cauciuc K60L noi – 70 bucati, pe tronsonul situat între statiile CF Draganesti Olt si Farcasele linia ferata nr. 100 la km 142+378; 
-înlocuirea unui numar de 144 bucati traverse de lemn speciale poduri necorespunzatoare existente în cale cu traverse de lemn speciale poduri noi impregnate, tirfoane tip B2 noi -1152 bucati, placi polietilena K60 noi-288 bucati, placi cauciuc K60L noi – 288 bucati, pe tronsonul situat între statiile CF Dr. Tr. Severin Marfuri si Dr. Tr. Severin Est, pe linia ferata nr. 100, la km 360+109; 
–înlocuirea unui numar de 420 bucati traverse de lemn speciale poduri necorespunzatoare existente în cale cu traverse de lemn speciale poduri noi impregnate, tirfoane tip B2 noi -3360 bucati, placi polietilena K49 noi-840 bucati, placi cauciuc K49L noi – 840 bucati, pe tronsonul situat între statiile CF Rogojelu si Cîrbesti, pe linia ferata nr. 143, la km 53+457. 
Pentru lotul nr.3 –„Lucrari de reparatii pentru ridicare restrictii de viteza, Sectia L5 Tg. Jiu, consta în: 
-înlocuirea unui numar de 2130 bucati de traverse de lemn necorespunzatoare existente în cale cu traverse de lemn noi impregnate, înlocuirea unui numar de 114 bucati (echivalent a 14,862 mc) traverse de lemn speciale aparate cale necorespunzatoare existente în cale cu traverse de lemn speciale aparate cale noi impregnate, tirfoane tip B2 noi -18592 bucati, placi cauciuc K49Lnoi- 4648, buloane verticale BV 22×65 cu piulita BM22x22 -9296 bucati, inele resort B23 -9296 bucati pe tronsonul situati în statia CF Pietrele Albe linia ferata nr. 116, între km 107+430-km 108+280 liniile 1,2,si linia 3 directa Pietrele Albe.;

 
Valoarea estimata fara TVA: 1,295,427 RON
II.2.2)  
Optiuni
 
Nu
II.3)  
DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 
4  luni incepand de la data atribuirii contractului 
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  
CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)  
Depozite valorice şi garantii solicitate
 
GP este în cuantum de 7.446,12 lei pentru Lotul nr. 1; 4.413,82 lei pentru Lotul nr.2 si 9.000 lei pentru Lotul 3.Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Pentru situatia în care GP se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul euro afisat de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare în SEAP.Forma de constituire a GP:- virament bancar în contul RO51CARP029100505093RO01 deschis la BC CARPATICA SA-CARP.OLT CARACAL ;- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta – copia documentului,sau-instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art. 86 alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art.87 alin.1 din HG 925/2006 si în conformitate cu prevederile art.2781 din OUG nr.34/2006.În cazul în care ofertantul depune o contestatie la procedura de atribuire la CNSC, iar Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o suma, în conformitate cu art.2781 din OUG nr.34/2006 completata si modificata, respectiv suma de 4.482,42 lei pentru lotul 3 . Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului, fara TVA. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara, care devine anexa la contract. – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 92 alin. (4) din HG 925/2006
III.1.2)  
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 
Buget de stat
III.1.3)  
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4)  
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 
Nu
III.2)  
CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.Declaratie privind neîncadrarea la art.180 din OUG 34/2006 (eligibilitatea).Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A. Declaratia se depune în original. 
2.Declaratie privind neîncadrarea la art.181 din OUG 34/2006.Ofertantul va depune o declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.1. Declaratia se depune în original. 
Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. 
-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Administratia Finantelor Publice (datorii la bugetul consolidat general) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice (datorii la bugetul local) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. (Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante). Certificatul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 
În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. 
3.Declaratie privind neîncadrarea la art. 691 din OUG 34/2006.Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006 în conformitate cu Formularul B.2. Declaratia se depune în original. Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator. 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art.691 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. 
Sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire) in cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti – Suc. „CREIR CF” Craiova urmatorii: Director – Gheorghe Popa Ingineru, Contabil Sef – Florica Osain, Sef Divizia Linii – Lucian Radu Fetoiu, Sef Serviciu Linii – Aurelian Leoveanu,Sef Serviciu LAT – Ion Ciofu , Sef Birou TE- Nicolae Costea, Revizor Sector SC – Sorin Grecu, Sef Oficiu Juridic – Ilie Roman, Consilier juridic – Cristiana-Vichi Vizitiu, Consilier juridic – Irina Valentina Tudoran, Consilier juridic – Cosmin-Laurentiu Neamtu, Sef Serviciu BAI – Petronela Hertzog, Sef Serviciu Contabilitate – Lidia Leoveanu, Sef Serviciu PDFC-C- Crina Diaconu, Sef Birou Achizitii Publice – Viorel Radut. 
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat).Ofertantul /ofertantul asociat/subcontractantul va depune o declaratie pe proprie raspundere în conformitate cu Formularul B6 – Declaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, subcontractant, asociat) – se depune în original. 
5. CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta.Având în vedere prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, ofertantul va depune un CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta în conformitate cu Formularul 14 – se depune în original. Declaratia se completeaza dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat. 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru “conformitate cu originalul” de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. 
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC -in original sau copie legalizata. 
2. Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000 pentru lucrarile de „constructii, intretinere si reparatii linii CF, aparate de cale si poduri CF”. 
Pentru lucrarile de „constructii, intretinere si reparatii linii CF, aparate de cale si poduri CF”, ofertantii trebuie sa detina Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agremente Tehnice Feroviar AFER conform OMT nr. 290/2000, valabile la data limita de depunere a ofertelor. 

În cazul în care, ofertantul este declarat câstigator, iar valabilitatea Autorizatiei AFER, sau a Agrementului tehnic nu este pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care se angajeaza ca va prelungi valabilitatea Autorizatiei de furnizor feroviar/Agrement tehnic, pe toata durata de derulare a contractului si va depune la autoritatea contractanta prelungirea valabilitatii acestora. 
3.Declaratie ca ofertantul are calitatea de I.M.M. (atunci când este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea reducerii cu 50% a valorilor referitoare la: garantia pentru participare, cifra de afaceri si garantia de buna executie. Se va completa Formular IMM.

III.2.2)  
Capacitatea economica si financiara
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1.a)Fisa de informatii generale din care sa rezulte media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent contractului pe ultimii 3(trei) ani (fara anul în curs), în functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici. 

Pentru a fi considerat calificat, ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani în domeniul de activitate aferent obiectului contractului în valoare de minim 372.306 lei pentru lotul 1, 220.691 lei pentru lotul 2 si 702.430 lei pentru lotul 3. 
Conversia valorilor se va face la cursul lei/ euro mediu 
comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 
Anul 2010: 1 euro= 4,2099 lei 
Anul 2011: 1 euro= 4,2379 lei 
Anul 2012: 1 euro= 4,4560 lei 

b)bilanturile contabile pe ultimii 3(trei) ani, vizate si înregistrate de organele competente. 
Modalitatea de indeplinire 
Documente care sustin criteriul de calificare: 
a)Fisa de informatii generale completata in conformitate cu 
Formularul G– formularul se depune în original. 

b)Bilanturile contabile din ultimii trei ani, vizate si înregistrate de organele competente – se vor depune în copii lizibile cu mentiunea „conform cu originalul” 
2.Angajament de sustinere financiara, daca este cazul.a) În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. b) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la lit. a). 
Modalitatea de indeplinire 
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2-cerintele a),c1) si d) în original .

III.2.3)  
Capacitatea tehnica
 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
 
1) Lista cu principalele lucrari executate în ultimii 5 ani (împliniti la data limita de depunere a ofertelor), care va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de îndeplinire a obligatiilor în conformitate cu normele profesionale din domeniu si beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta Formularul E-in original. 
2) Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima executarea a maxim 3 contracte în ultimii 5 ani, de catre ofertant a unor lucrari, dupa cum urmeaza: 
-Pentru lotul nr.1-lucrari de constructii, intretinere si reparatii linii CF si aparate de cale – valoare minima 300.000 lei fara TVA, 
-Pentru lotul nr.2-lucrari de înlocuire traverse speciale pe podurile metalice – valoare minima 150.000 lei fara TVA, 
-Pentru lotul nr.3-lucrari de constructii, intretinere si reparatii linii CF si aparate de cale – valoare minima 650.000 lei fara TVA. 
Valorile minime se refera numai la partea executata de catre operatorul economic ofertant, în cazul în care oferta depusa a fost alta decât oferta individuala. 
Operatorul economic trebuie sa faca dovada experientei similare prin depunerea documentelor doveditoare (Formular B4 împreuna cu certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, din care sa reiasa ca lucrarile au fost duse la bun sfarsit –exemple: parti relevante din contracte/procese verbale de receptie, recomandari, documente constatatoare, etc). Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul”. 
Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: 
Anul 2008: 1 euro= 3,6827 lei 
Anul 2009: 1 euro= 4,2363 lei 
Anul 2010: 1 euro= 4,2099 lei 
Anul 2011: 1 euro= 4,2379 lei 
Anul 2012: 1 euro= 4,4560 lei 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va completa Formularul F -in original-fisa de experienta similara pentru fiecare contract a caror obiect a fost executia de lucrari similare. 
3)Informatii privind subcontractarea. 
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Declaratia privind subcontractantii, partile din contract care urmeaza sa le îndeplineasca si acordul acestora (se vor prezenta informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti, specializarea acestora, datele de recunoastere ale subcontractantilor). Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate. 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va completa Formularul D –în original. 
4)Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare).
Acordurile / contractele de subcontractare pot fi încheiate sub conditia atribuirii contractului în procedura de fata, însa nu pot contine clauze care contravin ofertei prezentate, formularului de contract aferent procedurii si niciunei prevederi a documentatiei. 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9–în original. 
5. Informatii privind capacitatea profesionala
Ofertantul trebuie sa dispuna de:
– responsabil tehnic cu executia atestat pentru domeniul II – constructii de cai ferate, conform OMLPT nr. 777/2003 – pentru aprobarea Reglementarii tehnice “Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii“ ( copie dupa atestat si legitimatie valabile la data limita de depunere a ofertelor) 
– sef de santier cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin o lucrare de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii (CV);
– responsabil calitate (RCQ)-prezentarea deciziei de numire (CV);
– responsabil cu SC autorizat conform Ordinului MTCT nr.2262/2005, in functie de cel putin sef district intretinere cale conform Instructiei nr.317-Instr. pt. restrictii de viteza, inchideri de linii (autorizatie AFER valabila la data limita de depunere a ofertelor); 
– responsabil protectia mediului – prezentarea deciziei de numire (CV)
– responsabil cu SSM atestat conform prev. din Legea 319/2006 a SSM (copie dupa atestat); 
Modalitatea de indeplinire 
Ofertantul va prezenta Formularul I- în original- Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si informatii referitoare la personalul de conducere. Declaratia va fi însotita de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului, al responsabilului tehnic cu executia, precum si ale oricaror altor specialisti cu sarcini “cheie” în îndeplinirea contractului. 
6)Informatii privind dotarea tehnica.
Pentru executia lucrarilor de constructii, întretienere si reparatii linii CF si aparate de cale sunt necesare masini, utilaje, dispozitive, aparate de masura si control inventariate la executant cu ocazia atestarii si autorizarii acestuia de catre AFERm dotari aflate în proprietatea executantului si/sau închiriate. Se vor utiliza masini si utilaje de constructii adecvate tipurilor de lucrari si conditiilor de lucru. 
Modalitatea de indeplinire 
Declaratie (Formular H in original) referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului. 
7)Angajament de sustinere tehnica, daca este cazul. 
a)În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. 
b)Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza în conditiile prevazute la pct a). 
Modalitatea de indeplinire 
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art.181 lit. a), c1) si d) si art. 69 indice1 din OUG 34/2006 si va depune în acest sens formularul A, formularul B.1 si formularul B.2- cerintele a),c1) si d) în original . 
1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
Modalitatea de indeplinire 
1.Certificat ISO 9001:2000/2008 managementul calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
III.2.4)  
Contracte rezervate
 
Nu
III.3)  
CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1)  
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 
Nu
III.3.2)  
Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
 
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  
TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)  
Tipul procedurii
 
Licitatie deschisa
IV.2)  
CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  
Criterii de atribuire
 
Pretul cel mai scazut
 
 
 
 
IV.2.2)  
Se va organiza o licitatie electronica
 
Da
 
Precizari specifice privind licitatia electronica, conform art. 164 din OUG 34/2006: a) in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul ofertei fara TVA; b) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice sunt: “ ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie”. Licitatia electronica va începe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una). Durata rundei de licitatie: 1 zi ( 24 ore). Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare. c) Dupa runda de licitatie electronica, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. 0351/403282, in termen de 24 ore, formularul de oferta financiara cu noile valori rezultate în urma procesului de reofertare electronica.
IV.3)  
INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  
Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
 
93/ 336 /2013
IV.3.2)  
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
 
Nu
IV.3.3)  
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.08.2013 12:00
 
Documente de plata: NU
IV.3.4)  
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
 
06.08.2013 10:00
IV.3.5)  
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
 
Romana
 
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6)  
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
 
Pana la: 04.11.2013
IV.3.7)  
Conditii de deschidere a ofertelor
 
Data: 06.08.2013 11:00
 
Locul: Sucursala CREIR CF Craiova, Birou Achizitii Publice, Craiova, B-dul Decebal nr. 1,tel. 0351403282
 
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
 
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  
CONTRACTUL ESTE PERIODIC
 
Nu
VI.2)  
CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
 
Nu
 
Tip de finantare:  Fonduri bugetare
VI.3)  
ALTE INFORMATII
 
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)  
CAI DE ATAC
VI.4.1)  
Organism competent pentru caile de atac
 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  https://www.cnsc.ro
 
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)  
Utilizarea cailor de atac
 
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
 
Termenul de depunere a contestatiei este de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3)  
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
 
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova
Adresa postala:  B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Tel.  +40 351403214 , Fax:  +40 351403214
 
 

 

 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content