„Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România- faza studiu de fezabilitate- 6 Stații pe raza SRCF Galați -Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești – Modernizare stație de cale ferată Comanesti” si anume : proiectul NU se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Skip to content