Ordin initiator pentru 76.720 litri carburant pe piaţa de disponibil la BRM

 

– organizatorul licitaţiei -BURSA ROMÂNĂ‚ DE MĂ‚RFURI;

– procedura – Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

– durata contractului – 4 luni de la semnarea contractului.

– locul organizării şedinţei de licitaţie – sediul BRM, str. Buzeşti nr.50-53, etaj 7 sector 1, telefon:021 317 47 45, fax: 021 317 28 78.

-criteriul de selecţie/criteriul de atribuire – „pretul cel mai scazut”;

– termenul limită pentru depunerea ofertelor – 24.04.2013 ora 12.00;

– data deschiderii şedinţei de licitaţiei – 24.04.2012 ora 11,30;

Download document

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content