PRECIZARE Către: Cotidianul Puterea

Timp de lectură: 2 minute

 Biroul de Presă, Informaţii şi Relaţii cu Publicul

Nr. 1/2/361/12.11.2012
 
Către: Cotidianul Puterea
 
În atenţia: D-lui Ștefan Etveş (redactor)
 
Referitor la articolul „Cristian Ghibu, şeful mânariilor CFR”publicat în cotidianul
 
Puterea în data de 11.11.2012, sub semnătura domnului Ștefan Etveş, biroul de presă al
 
CNCF CFR SA face următoarea PRECIZARE:
 
În baza Legii 544 /2001, CNCF CFR SA a răspuns în data de 08.11.2012 solicitării
 
ziarului dumneavoastră prin intermediul Biroului de Presă, InformaÈ›ii È™i RelaÈ›ii cu Publicul
 
cu privire la informaÈ›iile referitoare la procedura de achiziÈ›ie publică „Execuţia lucrărilor
 
de construcţii şi instalaţii (exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizarea electronică) Secţiunea 3:
 
Coşlariu – Simeria, tronson Simeria –Vinţu de Jos”.
 
Astfel, informaÈ›iile care au fost publicate în data de 11.11.2012 în articolul apărut
 
pe site-ul www.puterea.ro
 
distorsionând astfel cele prezentate de CNCF CFR SA prin actul nr.1/2/355/08.11.2012.
 
prezintă date eronate referitoare la procedura menÈ›ionată
 
Subliniem faptul că, aşa cum a fost menÈ›ionat anterior, în data de 05.11.2012 a fost
 
aprobat ultimul raport al procedurii în baza reevaluării conform Deciziei CNSC nr.2526/C4/
 
2535 din 01.08.2012, au fost transmise comunicările către ofertanÈ›ii participanÈ›i. Reiterăm
 
faptul că CNCF CFR SA nu a semnat contractul în cauză la data prezentei.
 
Èšinând cont de cele prezentate, CNCF CFR SA îÈ™i rezervă dreptul de a acÈ›iona în
 
instanÈ›ă conform procedurilor legale publicaÈ›ia È™i persoanele care aduc atingere È™i pot crea
 
prejudicii instituÈ›iei în cauză prin prezentarea de date eronate referitoare la procedurile de
 
achiziții publice.
 
Mizând pe profesionalismul şi seriozitatea ce caracterizează în general publicaţia
dumneavoastră şi pe respectul cu care aceasta îşi tratează cititorii, vă rugăm să faceţi publică
această precizare.
 
BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content