Precizare CFR SA_acuzatii ALSTOM

Timp de lectură: 3 minute

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI MASS-MEDIA

Serviciul Relaţii Mass-Media…………………………………………………………………..Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 7/3/184/21.05.2015

 

 

 

 

Referitor la acuzaţiile aduse CNCF CFR SA în spaţiul public de către reprezentanţii companiei ALSTOM, conform cărora compania de stat nu ar fi respectat legislaţia privind organizarea licitaţiilor publice şi ar fi operat modificări în timpul procedurii, Serviciul Relaţii Mass-Media transmite următoarea

 

 

Precizare

 

 

Locaţia unde operatorii economici au depus ofertele pentru cele două proceduri de licitaţie (Km 614 – Gurasada,subtronsonul 2a +2b – procedura 1 şi Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2c și Tronsonul 3 -procedura 2)este menţionată în documentaţia de atribuire, document care însoţeşte anunţul de participare, publicat în sistemul electronic S.E.A.P., în data de 13 iunie 2014.

 

Practic, prin vizualizarea documentaţiei de atribuire, orice operator economic interesat să-şi depună oferta, cunoaşte din timp locul, ziua şi ora limită pentru depunere.

 

În cazul celor două proceduri, termenul limită pentru depunerea ofertelor era 18.05.2015, ora 11:00 la “sediul C.N.C.F. “CFR” SA, B-dul Dinicu Golescu nr. 38 (palat CFR), acces pe la poarta A (intrarea A), etj. 3, camera 40, aripa Gara de Nord, telefon CFR 122.204“ (extras din fişa de date).

 

Pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunii de primire a ofertelor şi de îndrumare a potențialilor ofertanți, autoritatea contractantă a asigurat permanent, prin prezența reprezentanţilor săi la Poarta A, accesul ofertanților participanți la procedurile de achiziție sus-menționate, în intervalul orar 09:00-11:00. Toţi ofertanţii prezenţi în termen au fost îndrumaţi către locul de depunere a ofertelor.

 

Deşi reprezentanţii Alstom au acuzat public că nu au cunoscut locaţia pentru a depune ofertele, sesizăm următoarele aspecte, din ziua de 18 mai 2015:

  1. pentru procedura 1 reprezentanții operatorului economic Alstom, lider al asocierii Railworks, nu au depus ofertă la adresa și la intrarea, specificate în documentația de atribuire;
  2. pentru procedura 2, reprezentanții operatorului economic Alstom, lider al asocierii Railworks, au depus în termen o ofertă incompletă pentru subtronsonul 2c (lotul 1) la adresa și la intrarea, specificate în documentația de atribuire, ofertă luată în considerare de către comisia de evaluare;
  3. în intervalul orar menţionat au mai fost primite și înregistrate încă 14 oferte ale operatorilor economici.

 

Reprezentanţii companiei CFR SA au respectat toate prevederile legale referitoare la modul de depunere a ofertelor și considerăm nejustificate acuzaţiile operatorului economic Alstom, lider al asocierii Railworks.

 

Precizăm este faptul că, orice altă extindere a termenului de depunere ar fi însemnat o modificare a documentaţiei de atribuire, ceea ce ar fi condus practic la contestarea procedurii de către toţi ofertanţii.

 

În acest moment procedurile de achiziție se află în stadiul de evaluare a ofertelor depuse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content