Precizare CFR SA_articol Gările monumente istorice se prăbuşesc sub ochii autorităţilor_Jurnal National

Timp de lectură: 5 minute

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI MASS-MEDIA

Serviciul Mass-Media şi Marketing

Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 17/2/196/30.05.2016

 

 

Către:

 

Conducerea redacţională a cotidianului JURNALUL NAŢIONAL

 

 

Stimată conducere,

 

 

Referitor la articolul Gările monumente istorice se prăbuşesc sub ochii autorităţilor, publicat în ediţia de luni, 30 mai 2016, a ziarului Jurnalul Naţional, Serviciul Mass-Media face următoarele precizări:

 

Deşi articolul este subiectiv şi doreşte să promoveze o anumită lipsă de interes a reprezentanţilor sistemului feroviar pentru susţinerea programelor de utilitate publică, în cazul de faţă modernizarea staţiilor de cale ferată, subliniem faptul că CFR SA a modernizat până în prezent 35 de gări din cele 41 din reşedinţele de judeţ, prin programul POS-T şi din surse externe – BERD şi CSFB, iar în pregătire se află un nou program în care sunt incluse alte 47 de staţii de cale ferată, reşedinţe de judeţ, centre feroviare importante – staţiunile balneo climaterice, zonele turistice – precum şi staţii de interes economic. De asemenea, programele de reabilitare a Coridorului IV paneuropean, în curs de execuţie la ora actual, prevăd şi ele lucrări de modernizare la alte 16 staţii CF, la care se vor adăugă încă 23 de staţii incluse în proiectele de reabilitare a Coridorului Rin-Dunăre.

 

Gara de Nord nu este inclusă în exerciţiu bugetar POIM 2014-2020, alături de cele 47 de gări, dar nu din lipsă de interes, ci din cauza faptului că la nivelul mecanismelor financiare existente la ora actuală nu a fost identificată o sursă de finanţare care ar putea să susţină implementarea unui proiect major de investiţii în gara Bucureşti Nord. Până la identificarea sursei de finanţare, ne-am propus ca împreună cu Primăria Municipiului București sa integrăm acest complex feroviar în Planul de Mobilitate Urbană, fiind analizate în acest context mai multe soluţii de dezvoltare.

 

Menţionăm faptul că programul de îmbunătăţire a serviciilor publice din gara Bucureşti Nord este permanent în atenţia noastră, cel mai recent proiect implementat fiind cel pentru depozitarea bagajelor, călătorii care ajung în Gara de Nord având la dispoziţie cel mai modern sistem de depozitare, compartimentat, cu dotării tehnice interioare – USB, priză pentru încărcarea telefonului sau a laptop-ului, un sistem performant, cu închidere electronică și supravegheat cu camere de luat vederi. De asemenea, periodic se desfăşoară lucrări de întreţinere şi reparaţii, astfel încât să asigurăm condiţii optime călătorilor.

 

În ceea ce priveşte starea tehnică a peroanelor intermediare 2 si 3 din gara Buzău, achiziţia acestui serviciu a fost anulată anul trecut în repetate rânduri, din lipsă de ofertanţi. Reluarea achiziţiei este deja programată la nivel local pentru luna iunie, sursa de finanţare fiind asigurată din surse proprii ale companiei, prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

 

Gara Iţcani este un obiectiv istoric prioritar pentru companie, această gară fiind inclusă în Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în lotul celor 47 de gări care vor fi modernizate.Staţia CF Suceava Nord (Gara Iţcani) face parte din cele 27 de staţii de pe reţeaua TEN-T Core. Proiectul a obţinut punctajul prioritizării şi includerii în obiectivele specifice cu finanţare din Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. La ora actuală, se derulează etapa de elaborare a Caietului de Sarcini, necesar achiziţiei publice a studiului de fezabilitate. Valoarea estimată a obiectivului Staţia C.F Suceava Nord este de 2,36 milioane euro, fără T.V.A..

 

În final dorim să vă informăm că îmbunătăţirea gradului de siguranţă pe calea ferată, dar şi calitatea serviciilor oferite călătorilor în staţii, reprezintă priorităţile companiei CFR SA care anul acesta are programate lucrări de reparaţii în valoare de 3,2 miliarde lei, din care 1,17 miliarde sunt din fonduri europene, aferente programului (POIM) 2014-2020. De asemenea, va aloca 475 de milioane de lei din surse bugetare pentru finalizarea proiectelor derulate cu fonduri externe post-aderare (POS-T). În ceea ce priveşte lucrările de reparaţii capitale, acestea au o alocaţie de 150 milioane lei, lucrările de întreţinere a infrastructurii feroviare au un buget de 1,07 miliarde lei, iar pentru reparaţii curente în infrastructura feroviară vom redirecţiona 150 milioane lei.

 

Pe lângă aceste fonduri, mai sunt disponibile 384 milioane lei pentru finanţarea altor proiecte care aparţin mecanismului CEF, însă principala problemă cu care se confruntă încă CFR Infrastructură este continuitatea asigurării unei finanţări constante şi coerente a lucrărilor de investiţii. Pentru o infrastructură funcţională şi pentru atingerea parametrilor tehnici la care aceasta a fost proiectată, trebuie să investim şi să întreţinem lucrările propuse. Necesarul de finanţare este mai mare decât cel alocat acum dar, dacă această problemă ar fi rezolvată, am putea vorbi despre un ritm constant atât în execuţia lucrărilor, cât şi în modernizarea condiţiilor de trafic, care la ora actuală reprezintă rezultatul lipsei cronice a investiţiilor din anii anteriori.

 

În final, ne exprimăm încrederea că, luând cunoştinţă aceste aspecte, conducerea redacţiei îşi va onora obligaţia de a face publice aceste precizări, în condiţiile impuse de deontologia profesională.


Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Şef Serviciu Mass-Media                  

Oana BRÂNZAN                        

Red: 30.05.2016                         

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content