Precizare CFR SA pasaj rutier Curtici

Timp de lectură: 5 minute

DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII EXTERNE

Serviciul Comunicare Mass-Media………………………………………………………..Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 17/2/264/14.07.2016

 

 

 

Informare de presă

Pasajul rutier de la Curtici

 

 

Bucureşti, 14 iulie 2016

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează că amplasamentul pentru execuţia pasajului rutier de la Curtici a fost stabilit de comun acord cu autorităţile locale şi judetene care erau în funcţie la data elaborării proiectului tehnic. În stabilirea acestui amplasament s-a ţinut cont atât de posibilităţile reale de racordare a pasajului cu străzile oraşului Curtici, cât şi de intenţiile de sistematizare a zonei, prezentate la acea dată de reprezentanţii administraţiei locale şi judeţene.Pentru execuţia acestui pasaj au fost respectate toate etapele legale – consultări publice cu autorităţile locale, avize şi autorizaţii de construcţie.

 

Astfel, potrivit acestor intenţii,Primăria Curtici urma să execute o retrasare a străzii de conexiune pentru a asigura un acces direct în oraş, iar Consiliul Judeţean urma să realizeze o sistematizare a DJ 792C pentru a lărgi accesul spre pasaj, ambele lucrări urmând a fi executate în timpul derulării proiectului, din sursele de finanţare alocate în acest sens prin bugetele acestor instituţi (Primăria Curtici şi Consiliul Judeţean Arad).

 

Constructia pasajului a început în anul 2012, iar până la finalizarea lucrărilor în anul 2015, nu au fost prevăzute şi executate nici un fel de lucrări de către cele două entităţi, din motive care nu ţin de voinţa CFR SA, iar în aceste condiţii pasajul rutier a fost racordat la drumurile existente.

 

Condiţiile tehnice de proiectare a pasajului rutier au fost raportate la condiţiile tehnice ale categoriei drumului pe care se face legătura (respectiv de drum judetean şi stradă cu 2 benzi). În mod real apar anumite restricţii de circulaţie pe aceste categorii de drumuri în orice alta zonă a drumului/străzii care presupune circulaţia simultană în curbă de 90˚ a 2 tiruri de mari dimensiuni sau a utilajelor agricole agabaritice, iar aceste restricţi nu au legătura cu construcţia propriu-zisă a pasajului.

 

În dorinţa de a rezolva problemele reale de trecere a căii ferate şi pentru a facilita accesul locuitorilor oraşului Curtici, care nu deţin tiruri sau utilaje agricole agabaritice (combine, tractoare de mari dimensiuni etc) CFR SA a propus efectuarea unor verificări reale de trafic, în prezenţa unei comisii mixte (reprezentanţi CFR SA, Consiliul Judeţean, Consiliul Local, Poliţia rutieră etc).

 

Rezultatele au confirmat cu succes că traficul rutier se poate desfăşura în condiţii normale, iar cetăţenii oraşului Curtici pot beneficia de această lucrare care îi va scuti pe viitor de lungile şi desele perioade de aşteptare la bariera de la trecerea la nivel cu calea ferată, amplasată în imediata apropiere a pasajului rutier nou-construit. În acelasi timp este menţinută şi trecerea la nivel existentă care permite cirulaţia vehiculelor de mari dimensiuni şi care de asemenea este conectată la o stradă care trece prin centrul oraşului.

 

Cu ocazia acestor verificări a fost consemnată o singură problemă, şi anume încadrarea simultană a 2 tiruri de mari dimensiuni la urcarea/coborarea pe pasaj dinspre DJ 792C, dar pentru rezolvarea acesteia în perioada imediat următoare CFR SA împreună cu specialiştii de la Consiliul Judeţean vor veni cu o soluţie.

 

CFR SA salută şi sprijină iniţiativa primarului din Curtici de a realiza un studiu de siguranţă pentru preluarea traficului din zona pasajului, considerând ca acest demers va fi baza de plecare în acţiunea de sistematizare a străzilor din oraş şi a drumului judetean DJ 792C, lucrări care vor fi derulate de autorităţile deţinătoare. Dupa cum se stie CFR SA este administratorul infrastructurii feroviare publice şi nu are în obiectul de activitate modernizarea sau sistematizarea drumurilor publice aflate în administrarea autorităţilor locale, iar în cadrul tuturor proiectelor derulate sunt prevăzute strict doar lucrări de conectare a trecerilor la nivel sau a pasajelor nou-construite cu drumurile existente.

 

În opinia CFR toate aceste inconveniente puteau fi evitate dacă şi reprezentantii autorităţilor locale îşi respectau angajamentele asumate cu ocazia demarării proiectului.

 

CFR SA mulţumeste pentru suportul primit din partea instituţiilor şi autorităţilor locale/judeţene care deşi ocupă funcţiile de o perioadă scurtă de timp, au înţeles cât de importantă este funcţionarea acestui obiectiv pentru cetăţenii oraşului Curtici şi beneficiile pe care le aduce acestora.

 

Pasajul rutier Curtici este o investiţie nouă, asumată de CFR SA şi inclusă în proiectul de reabilitare a tronsonului feroviar Frontieră-Curtici-Arad-km 614. Scopul acestui pasaj este acela de a asigura traversarea căii ferate şi o mai bună conexiune a cetăţenilor oraşului Curtici cu celelalte localităţi din zona, prin intermediul DJ 792C. Valoarea lucrărilor executate pentru acest pasaj este de 33.029.497 lei fără TVA.


Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Contact

Şef Serviciu Mass-Media

Oana BRÂNZAN

Tel. 0740.121.759

Email:oana.branzan@cfr.ro

 

Contact CFR SA

Serviciul Mass-Media: 021/317.74.38

https://www.facebook.com/cfrinfrastructura/?ref=bookmarks

www.cfr.ro

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content