Precizare CFR SA pentru articolul publicat de Ziuanews.ro

Timp de lectură: 3 minute

 BIROUL DE PRESĂ‚, INFORMAŢII ȘI RELAŢII CU PUBLICUL

Nr:1/2/87/05.03.2013
 
Către: Publicaţia ZIUANEWS
 
În atenţia: Dlui Petre NIÈšEANU (redactor-şef)
Dlui Bogdan COMARONI (redactor-şef adjunct)
Dlui Ovidiu DRĂ‚GAN (redactor-şef adjunct)
Dlui Niki FLORESCU (redactor)
 
Spre informare şi publicare următoarea
PRECIZARE
 
Adresat conducerii publicaţiei ZIUANEWS.RO
 
Stimată conducere,
 
Pentru o corectă informare a cititorilor dumneavoastră, vă rugăm să publicaţi în ediţia de
 
mâine următoarele:
 
În ediţia online a publicaţiei Ziuanews.ro din data de 05.03.2013, a fost publicat articolul intitulat
 
„Acordarea jackpotului feroviar de 330 de milioane de euro se decide la Athénée Palace Hilton
 
/Grecul lui Videanu”, sub semnătura domnului Niki Florescu, articol care conţine acuzaţii
 
nefondate în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de domnul Dimitris Sophocleous, în
 
calitate de director general al CNCF CFR SA, dar şi asocierea numelui domniei-sale cu
 
persoane cunoscute în domeniul politic, pe care domnia-sa nu le cunoaşte, cu care nu s-a
 
întâlnit niciodată şi nici nu a discutat.
 
Compania Naţională de Căi Ferate CFR-SA îşi exprimă surprinderea şi, totodată, totala
 
dezaprobare pentru modul tendenţios în care autorul articolului menţionat mai sus a corelat aspecte
 
diferite, prezentându-le într-o manieră incalificabilă şi iresponsabilă, dând astfel dovadă de lipsă
 
de profesionalism, dacă nu chiar rea-credinţă, întrucât nu şi-a respectat obligaţia de a verifica
 
informaţiile referitoare la proiectele derulate direct de la reprezentanţii companiei, evitând astfel
 
publicarea unui articol bazat pe interpretări personale şi informaţii nerealiste.
 
Nu mai puţin important este faptul că, jurnaliştii interesaţi de adevăratele motive pentru întârzierea
 
atribuirii contractului de achiziţie publică „Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii (exclusiv
 
ERTMS, GSM-R, Centralizarea electronică) Secţiunea 3: COȘLARIU – SIMERIA, Tronsonul:
 
VINŢU DE JOS – SIMERIA, au intrat în posesia acestor informaţii prin intermediul Biroului de
 
Presă, Informaţii şi Relaţii cu Publicul, din cadrul companiei.
 
De asemenea, informaţiile referitoare la scopul semnării acordul de împrumut în valoare de 175
 
milioane de euro între Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA şi Banca Europeană pentru
 
Reconstrucţie si Dezvoltare (BERD) au fost transmise reprezentanţilor media pe 29 noiembrie
 
2012, când domnul Dimitris Sophocleous nu deţinea funcţia de director general al CFR SA.
 
În acest context, nu înţelegem asocierea unor imagini obţinute la intrarea într-un local public cu
 
informaţiile publicate într-un mod eronat de autor, dar nici mesajul pe care doreşte să-l transmită
 
cititorilor publicaţiei.
 
Ne exprimăm încrederea că, luând cunoştinţă de aceste aspecte, conducerea redacţiei va da dovadă
 
în viitor de corectitudine în informarea opiniei publice solicitându-ne toate informaţiile necesare
 
pentru elucidarea oricăror probleme, conform principiului „audiatur et altera pars” de care trebuie
 
să ţină cont orice articol de presă.
 
În concluzie, sperăm că vă veţi onora obligaţia de a face publică această precizare în condiţiile
 
impuse de deontologia profesională şi vă informăm că domnul Dimitris Sophocleous îşi rezervă
 
dreptul de a acţiona în judecată pentru publicarea unor informaţii false la adresa domniei-sale.
 
Șef birou presă,
 
Oana Brânzan
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content