Precizare CFR SA Sighişoara – Simeria

Timp de lectură: 2 minute

 

Precizare CFR SA Sighişoara – Simeria

 

Referitor la informaţiile apărute în mass-media cu privire la „Consultanţă în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii” aferentă obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h – SecÈ›iunea SighiÈ™oara – Simeria, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA face următoarea,

 

Precizare

 

În data de 30.04.2013 prin anunţul nr 143419 s-a publicat în SEAP documentaţia referitoare la ,,Consultanţă în domeniul managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii” aferentă obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h – SecÈ›iunea SighiÈ™oara – Simeria.

Datorită contestaţiilor depuse la CNSC, a fost publicată erata nr. 38727/28.06.2013 prin care se decalează termenul de depunere şi de deschidere a ofertelor pentru data de 17.07.2013.

Urmare a deciziei CNSC nr. 488S/C2/2703,2705 din data de 03.07.2013, Autoritatea Contractantă a decis în data de 04.07.2013 suspendarea procedurii.

Prin decizia nr. 2444/C2/2703/2705/10.07.2013 CNSC respinge ca ramase fără obiect contestaţiile formulate de DB Intrenational GmbH şi Asocierea HILL INTERNATIONAL N.V. – INECO -EGIS ROMANIA.

În data de 12.07.2013 procedura a fost reluată.

Ca urmare a Deciziei CNSC, Autoritatea Contractantă prelungeşte termenul limită de depunere a ofertelor şi de deschidere cu perioada corespunzătoare suspendării procedurii până la 31.07.2013( erata nr. 39470/13.07.2013).

Ofertele s-au deschis în data de 31.07.2013. Au fost depuse câte 6 oferte pentru fiecare din cele 2 loturi. Ofertele sunt în perioada de evaluare.

Valoarea estimată a contractului pe SecÈ›iunea SighiÈ™oara – CoÈ™lariu este de 68.144.366 lei fără TVA (cca. 15 milioane de euro)

Valoarea estimată a contractului pe Secţiunea Coşlariu – Simeria este de 47.199.031 lei fără TVA (cca. 10 milioane de euro)

 

Pe Secţiunea Sighişoara – Simeria valoarea contractelor de lucrări care necesită această supervizare este de aproximativ 1,3 miliarde de euro.

Valoarea serviciilor de consultanţă reprezintă aproximativ 2% din valoarea lucrărilor.

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content