Reabilitarea liniei de cale ferată PREDEAL-BRASOV

ANUNT PUBLIC

PRIVIND CONTINUAREA PROCEDURII CU REALIZAREA

EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA  MEDIULUI

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE ”CFR” SA  titular al proiectului: Reabilitarea liniei de cale ferată PREDEAL-BRAŞOV, componentă a Coridorului IV Pan – European , pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brasov de continuarea procedurii cu efectuarea evaluării impactului asupra mediului si efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvată, pentru proiectul: Reabilitarea liniei de cale ferată PREDEAL – BRAŞOV, componentă a Coridorului IV Pan – European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h propus a fi amplasat în  judeţul BRAŞOV, Tronson:  Predeal – Brasov (Municipiul: Braşov, Oraşul: Predeal, Localităţile: Timişu de Sus, Timişu de Jos, Dârste).

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protectia mediului – Agentia pentru Protectia Mediului Brasov – din Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, in zilele de luni ÷ joi, între orele 800 ÷ 1600 si vineri între orele 800 ÷ 1400, precum si la adresa de internet www.apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content