Reabilitarea liniei de cale ferată PREDEAL-BRASOV

ANUNT PUBLIC

COMPANIA NATIONALĂ DE CĂI FERATE ”CFR” SA anuntă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată si a raportului de securitate pentru proiectul:”Reabilitarea liniei de cale ferată PREDEAL-BRASOV , componentă a Coridorului IV Pan – European , pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” propus a fi amplasat în judetul BRASOV, Tronson: Predeal – Brasov (Municipiul: Brasov, Orasul: Predeal, Localitătile: Timisu de Sus, Timisu de Jos, Dârste).

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Brasov poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autoritătii competente pentru protectia mediului – din Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, in zilele de luni ÷ joi, între orele 800 ÷ 1600 si vineri între orele 800 ÷ 1400, precum si la adresa de internet www.apmbv.anpm.ro, si la sediul Companiei Nationale de Căi Ferate ”CFR” SA, Municipiul Bucuresti, Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, in zilele de luni ÷ joi, între orele 800 ÷ 1630 si vineri între orele 800 ÷ 1400

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului si a raportului de securitate va avea loc la sediul Companiei Nationale de Căi Ferate ”CFR” SA – Sucursala CREIR CFR Brasov, Municipiul Brasov, Strada Politehnicii, Nr.1, Judetul Brasov, în data de 09.01.2013 începând cu orele 16,30.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritătii competente pentru protectia mediului – Brasov, str. Politehnicii, nr. 3 până la data de 09.01.2013.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content