Regională CF Constanţa aviz de gospodărire a apelor…

INFORMARE

 

 

Această informare este efectuată de: Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – S.A. Sucursala Regională CF Constanţa, str.Aleea Albăstrelelor nr.10, cod poştal 900132, Constanţa, tel/fax.0241/587240

 

ce intenţioneză să solicite de la:

  • Direcţia Apelor Dobrogea – Litoral

  • Direcţia Apelor Buzău – Ialomiţa

aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament pentru desfăşurarea activităţii de…… NU ESTE CAZUL…………………………………………………………………………………

localizat în … NU ESTE CAZUL………………………………………., sau pentru

(municipiul, localitatea, judetul)
realizarea lucrărilor: Lucrări de reabilitare la pod km.165+817 fir I+II, linia CF 800 Bucureşti – Constanţa
amplasate în: linia CF 800 Bucureşti – Constanţa, zona localităţii Cernavoda, jud.Ialomiţa şi jud.Constanţa

 

Această investiţie este – existentă
Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta ……. NU REZULTĂ‚……………………
(temporar/permanent)
următoarele ape uzate: …………. NU ESTE CAZUL……………………………………….., ce se
vor evacua în ……………….. NU ESTE CAZUL…………………………………………. după ce au
(denumirea emisarului)
fost epurate prin …………………. NU ESTE CAZUL……………………………………………………
(metoda de epurare)
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa: Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – S.A. Sucursala Regională CF Constanţa, str.Aleea Albăstrelelor nr.10, cod poştal 900132, Constanţa, tel/fax.0241/587240, persoană de contact ing.Liviu Bardă telefon nr.0722693181

27.04.2009

după data de ……………………………………………………………………………………………….
(data estimată la care se va transmite solicitarea de aviz)

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content