Servicii de examinare periodica medicala si psihologica

Timp de lectură: 2 minute

Vizualizare anunt publicitate numarul 4988

 

 

Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA

Adresa postala:  prin Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , Romania , Punct(e) de contact:  Viorel Radut, Adriana Cioroianu , Tel.  +40 351403282 , Email:  viorel.radut@cfr.ro, adrianacrv.cioroianu@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 

Detalii anunt

Tip anunt: Anexa 2B

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Servicii de examinare periodica medicala si examinare periodica psihologica Cod CPV: 85121200-5 – Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2) 85121270-6 – Servicii de psihiatrie sau psihologice (Rev.2)

CPV: 85121200-5-Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)

Descrierea contractului: Servicii medicale pentru efectuarea examinarilor medicale si pentru efectuarea examinarilor psihologice pentru personalul incadrat pe functii cu atributii în siguranta transportului feroviar apartinând C.N.C.F .”CFR”SA, Sucursala Regionala de Cai Ferate Craiova.

Valoarea estimata fara TVA: 142200.00 RON

Conditii contract: Durata contractului :12 luni de la data atribuirii. Garantia de participare este în cuantum de 2.844 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul afisat de BNR valabil la data publicarii anuntului de participare în SEAP.

Conditii participare: Cerintele de calificare solicitate a fi îndeplinite de catre ofertanti se regasesc la Capitolul III.2) CONDITII DE PARTICIPARE din Fisa de date a achizitiei. Conditii de obtinere a Documentatiei de atribuire: Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Craiova, jud. Dolj, Biroul de Achizitii Publice, tel./fax. 0351/403282, camera 204. Data limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente : 30.06.2014 , ora 12.00 Documente de plata:NU

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 01.07.2014

Informatii suplimentare: Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante : Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1, Craiova, jud. Dolj, Biroul de Achizitii Publice, tel./fax. 0351/403282, camera 204. Data limita pentru depunerea ofertei : 01.07. 2014 , ora 10.00 Data limita pentru deschiderea ofertelor: 01.07.2014 ora 11.00 Informatii suplimentare: Procedura aplicata: Licitatie conform Dispozitiei Directorului General al CNCF „CFR” – S.A. nr. 31/2012, art. 16 din OUG nr. 34/2006, servicii incluse în anexa 2B Persoana de contact : În atentia: Gheorghe POPA INGINERU, Director Persoane de contact: Viorel Radut, Sef Birou Achizitii Publice Adriana Cioroianu, Cons.jur. Birou Achizitii Publice.

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content