Servicii de medicina muncii

Timp de lectură: 2 minute
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
 
Adresa postala: prin Sucursala Regionala CF Craiova cu sediul în Craiova, Bulevardul Decebal nr. 1 , Localitatea: Craiova , Cod 
 
postal: 200646 , Romania , Punct(e) de contact: Viorel Radut, Adriana Cioroianu , Tel. +40 351403282 , Email: viorel.radut@cfr.ro, 
 
adrianacrv.cioroianu@cfr.ro , Fax: +40 351403282 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-
licitatie.ro
 
Detalii anunt
 
Tip anunt: Anexa 2B
 
Tip contract: Servicii
 
Denumirea achizitie: Servicii de medicina muncii
 
CPV: 85147000-1-Servicii de medicina muncii (Rev.2)
 
Descrierea contractului: Prin achizitia de servicii medicale de medicina muncii, se urmareste realizarea printr-un prestator specializat si 
 
autorizat, supravegherea activa a starii de sanatate a salariatilor Sucursalei Regionala CF Craiova
 
Valoarea estimata fara TVA: 46253.00 RON
 
Conditii contract: Durata contractului :12 luni de la data atribuirii.Garantia de participare este în cuantum de 900 lei. Perioada de 
 
valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de 
 
depunere a ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul afisat de 
 
BNR valabil la data publicarii anuntului de participare în SEAP.
 
Conditii participare: Cerintele de calificare solicitate a fi îndeplinite de catre ofertanti se regasesc la Capitolul III.2) CONDITII DE 
 
PARTICIPARE din Fisa de date a achizitiei. Conditii de obtinere a Documentatiei de atribuire: Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul 
 
Decebal nr. 1, Craiova, jud. Dolj, Biroul de Achizitii Publice, tel./fax. 0351/403282, camera 204. Data limita pentru depunerea cererilor de 
 
documente sau pentru acces la documente : 25.07.2014 , ora 1200 Documente de plata:NU
 
Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut
 
Termen limita primire oferte: 28.07.2014
 
Informatii suplimentare: Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante : Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 
 
1, Craiova, jud. Dolj, Biroul de Achizitii Publice, tel./fax. 0351/403282, camera 204. Data limita pentru depunerea ofertei : 28.07. 2014 , 
 
ora 1000 Data limita pentru deschiderea ofertelor: 28.07.2014 ora 1100 Informatii suplimentare: Procedura aplicata: Licitatie conform 
 
Dispozitiei Directorului General al CNCF „CFR” – S.A. nr. 31/2012, art. 16 din OUG nr. 34/2006, servicii incluse în anexa 2B Persoana 
 
de contact : În atentia: Gheorghe POPA INGINERU, Director Persoane de contact: Viorel Radut, Sef Birou Achizitii Publice Adriana 
 
Cioroianu, Cons.jur. Birou Achizitii Publice.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content