SUCURSALA REGIONALA CF GALATI

 

 
 
 
 
A N U N Ţ
—————————————————————————————————————————CNCF „CFR” – S.A. – Sucursala Regională de Căi Ferate Galaţi, titulară proiect „Lucrări reabilitare la podul CF km 150+993 şi lucrări de amenajare albie, interval Zoiţa – Rm. Sărat – linia 500” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Lucrări reabilitare la podul CF km 150+993 şi lucrări de amenajare albie interval Zoiţa – Rm. Sărat – linia 500”, propus a fi amplasat în satul Zoiţa (extravilan), comuna Ziduri, Judeţul Buzău.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Buzău, str. Democraţiei, nr.11, în zilele de luni – vineri între orele 8 şi16 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbuzău.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv până la data de 25.06.2010.
—————————————————————————————————————————
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content