Vânzare deseuri feroase – 25.07.2013

Timp de lectură: 2 minute

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

BURSA ROMÂNĂ‚ DE MĂ‚RFURI (B.R.M.), cu sediul în Bucureşti, Strada Buzesti nr.50-52, etaj 7, sector 1, Bucuresti, cod poştal 013701, organizează procedura de licitaţie publică, urmată de strigarea liberă a preţului, prin care Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” S.A, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod poştal 010873, în temeiul prevederilor Legii nr.357/2005 privind bursele de mărfuri şi Regulamentului BRM privind vânzarea mărfurilor prin licitaţie, oferă în vederea vânzării deşeurilor feroase provenite din materiale recuperate din lucrari de intretinere si reparatii a liniilor de cale ferata, conform prevederilor din Caietul de sarcini, după cum urmează:

LOT

Deseuri feroase rezultate din:

Cantitătile de marfă

pe (tone)

Cantitatea totală (tone)

Pret minim de pornire in licitatiei

( USD/tonă)

Garantia de participare (lei/lot)

Garantia bursiera

(lei/lot)

1.

Sucursala CREIR CF CRAIOVA

sina

1.861

3.252

295

65.110

45.000

aparate de cale

404

Material marunt

419

tabliere

568

2.

Sucursala CREIR CF

TIMISOARA

sina

2.997

4.395

295

88.000

60.000

aparate de cale

398

Material marunt

367

tabliere

633

3.

Sucursala CREIR CF CLUJ

sina

1.656

2.110

295

42.250

29.000

aparate de cale

166

Material marunt

272

tabliere

16

sina

2.193

2.949

295

59.050

40.000

4.

Sucursala CREIR CF BRASOV

aparate de cale

288

material marunt

468

tabliere

0

sina

1.524

2.554,5

295

51.145

35.000

5

Sucursala CREIR CF IASI

aparate de cale

295

Material marunt

409

tabliere

322

grinzi uzate

4,5

Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. În cadrul unui lot nu se acceptă oferte parţiale.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul B.R.M., până la data de 25.07.2013, ora 900 .

Tariful de acces la licitaţie este de 300 lei, la care se adaugă TVA, şi poate fi achitat la casieria B.R.M.

Garanţia de participare conform tabelului de mai sus, va fi constituită în favoarea CNCF”CFR” SA până la data limită de depunere a ofertelor.

Garanţia bursiera, conform tabelului de mai sus, va fi constituita în favoarea B.R.M. până la data limită de depunere a ofertelor.

Procedura se va desfăşura la sediul B.R.M. în data de 25.07.2013, ora 1000 şi pot participa persoane juridice române, care îşi manifestă dorinţa de a cumpăra produsele în condiţiile Documentaţiei procedurii.

Criteriul de atribuire este „oferta cu cel mai mare pret ”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.47.45, sau la fax 021/317.28.78.

Persoană de contact: Anca Bucureanu, telefon: 021/317.47.45.

Puteţi afla acum toate informaţiile despre piaţa licitaţiilor, abonându-vă la Buletin Bursier,

detalii la telefon 021/317.16.45

AVIZAT: B.R.M. S.A. AVIZAT: C.N.C.F. „CFR” S.A.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content