INFO CĂLĂTORI

 

Informatii din circulaţie

Informaţiile din circulaţie sunt variabile, valabile doar pentru data şi ora solicitării lor. 

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale pagube directe, indirecte sau circumstanțiale produse prin utilizarea acestor informații

În caz de urgenţe, apelaţi numărul european unic 112. Gratuit în orice reţea de telefonie

HARTA REŢELEI CFR

 

Misiune

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”-SA oferă tuturor operatorilor feroviari, cu costuri competitive, accesul pe o infrastructură funcţională, eficientă şi ecologică, pe care călătorii şi mărfurile se deplasează sigur, în orice anotimp, zi şi noapte, indiferent de condiţiile meteorologice, conform orariilor stabilite.

Politici

Acces deschis

CFR aliniază politica europeană de deschidere și competitivitate cu cerințele unei dezvoltări naționale și regionale durabile și echilibrate în serviciul comunității. CFR permite operatorilor feroviari accesul deschis la rețeaua feroviară și la toate facilitățile conexe, pe bază contractuală, utilizând tarife transparente și nediscriminatorii, în condiții de siguranță și performanță.

Ofertă competitivă

CFR a inclus în prioritățile sale strategice optimizarea capacităților de circulație, exploatarea întregului potențial al rețelei și implementarea de soluții inovatoare pentru conducerea circulației și relația cu clienții.

O reţea modernă

Eforturile CFR se concentrează pe modernizarea rețelei existente, cu prioritate maximă acordată infrastructurii feroviare interoperabile inclusă în Coridoarele Europene, pentru a asigura performanțele și exploatarea eficientă a acestora.

O piaţă europeană

Politica CFR este înscrisă dimensiunii internaționale generate de statutul României de membru al Uniunii Europene și răspunde obiectivelor acesteia de deschidere a pieței și de interoperabilitate pentru creșterea potențialului și importanței transportului feroviar în Europa. Infrastructura feroviară din România face parte din două coridoare Europene – IV și IX, precum și din Coridorul 7 de Marfă

Contract de performanţă cu statul

CFR acționează pe baza unor indicatori de performanță conveniți prin CONTRACTUL DE ACTIVITATE, cu obiective clare de eficiență și eficacitate prin care să valorizeze optim resursele bugetare alocate pentru întreținerea infrastructurii feroviare, controlând costurile și îmbunătățind permanent procesele.

Dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea durabilă figurează în centrul preocupărilor strategice al CFR și are ca obiectiv principal dezvoltarea pe termen lung a performanțelor globale legate de protecția mediului. CFR susține economia verde și reducerea continuă a emisiilor de carbon și controlul deșeurilor.

CFR asigură dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare din România în concordanță cu standardele europene de performanță și interoperabilitate.

 

Declaraţia Reţelei CFR

Dacă doriţi să vizualizaţi Documentul de referinţă al reţelei CFR, sau orice document publicat în legătură cu acesta, apăsaţi aici

Pentru descărcare, apăsaţi aici