03 ianuarie 2022 – CFR SA a lansat licitația pentru Servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții„Lucrări în stațiile CF Fetești și Ciulnița,de pe linia de cale ferată București–Constanta

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                 Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/ 5/1/03.01.2022

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

CFR SA a lansat licitația pentru Servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții Lucrări în stațiile CF Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța  ”

 

Bucureşti, 3 ianuarie 2022

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitația deschisă, în valoare totală de 4.992.516,79 lei fără TVA , pentru Servicii de consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investițiiLucrări în Stațiile CF Fetești și Ciulnița.

Valoarea estimată a contractului este de 4.992.516,79 lei fără TVA , iar sursa de finanțare va fi asigurată din Fonduri de Coeziune și de la Bugetul de Stat . Durata totală estimată a serviciilor de 84 de luni, care este calculată luându-se în considerare: durata estimată de proiectare și execuție a lucrărilor – 24 luni și perioada de garanție și notificare a defecțiunilor – 60 luni.

Contractantul/Supervizorul va urmări ca Proiectul tehnic să fie elaborat conform regulamentelor legale în vigoare, cu respectarea tuturor etapelor din HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

În cadrul serviciului de consultanță și supervizare în domeniul managementului execuției pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferente obiectivului de „Lucrări în stațiile CF Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța”, Contractantul va desfășura activități de coordonare, consultanță și supervizare.

 

Anunțul de participare la licitația deschisă și documentațiile de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro . Termenul limită pentru primirea ofertelor este 08.02.2022.

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – company care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă. . . .

 

 

 

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content