14 mai 2024 – BVC CFR SA pe anul 2024 a fost aprobat – 5,8 miliarde lei pentru investiții în infrastructura feroviară

Timp de lectură: 4 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                 Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/411/14.05.2024

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA: investiții în infrastructura feroviară de 5,8 miliarde lei

în bugetul pe anul 2024

Bucureşti, 14 mai 2024

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA vă informează că Executivul a aprobat, în ședința de guvern de astăzi, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, un buget cu venituri totale în valoare de 6,28 miliarde lei, în creștere cu 62,24% față de veniturile realizate anul precedent, o creștere de 93,95% a cheltuielilor pentru investițiile în infrastructura feroviară, care vor avea o alocație în valoare de 5,8 miliarde lei și cu o cifră de afaceri de 1,25 miliarde lei, în creștere cu 13,34%, față de cea realizată la data de 31.12.2023.

Veniturile totale ale companiei pentru acest an se ridică la valoarea de 6,28 miliarde lei, din care 6,17 miliarde lei reprezintă veniturile din exploatare, în creștere cu 64,08%, față de cele realizate la 31 decembrie 2023, rezultate din transferurile pentru reparația, întreținerea și funcționarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice, în valoare de 3,25 miliarde lei și o creștere cu 16,53% a veniturilor din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) de către operatorii de transport feroviar, estimată pentru acest an la 1,05 miliarde lei.

Investițiile în infrastructura feroviară cresc în acest an cu 93,95%, față de cele preliminate/realizate la data de 31 decembrie 2023, valoarea totală a acestora fiind de 5,80 miliarde lei, cu o finanțare de 0,14 miliarde lei din sursele proprii ale CFR SA, 0,18 miliarde lei din alocații de la Buget și de 5,49 miliarde lei din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, din care 3,39 miliarde lei reprezintă asistența financiară aferentă Programului Național de Redresare și Reziliență și 1,04 miliarde lei finanțare din fonduri externe nerambursabile.

O creștere cu 53,90%, față de nivelul preliminat/realizat la data de 31 decembrie 2023, se evidențiază și la capitolul cheltuieli totale, în valoare de 6,88 miliarde lei, din care cheltuielile din exploatare, în valoare de 6,76 miliarde lei, dețin o pondere 98,32%, iar cheltuielile financiare în valoare de 0,11 miliarde lei dețin o pondere de 1,68%. Din totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii sunt în valoare de 1.740.715,72 mii lei și dețin o pondere de 25,74%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate”, în valoare de 213.682,92 mii lei, are o pondere de 3,16%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” cu o valoare de 3.591.067,27 mii lei deține o pondere de 53,10%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 1.217.446,53 mii lei are o pondere de 18%.

Raportat la rezultatul brut pentru anul 2024, se estimează un rezultat negativ, în scădere cu 0,04% față de pierderea preliminată/realizată în anul 2023, în contextul în care Compania prelimină venituri în creștere față de anul 2023, dar aceste venituri reprezintă 66,89% față de necesarul real de finanțare, iar activitatea curentă se realizează în conditii de creștere a cheltuielilor, în principal, pe fondul majorării tarifelor și a prețurilor.

În acest an, CFR SA estimează plăți restante, în valoare de 0,10 miliarde lei, în creștere cu suma de 0,09 miliarde lei față de cele realizate la data de 31 decembrie 2023, din cauza neîncasării creanțelor restante de la principalii operatori – CFR Marfă SA și CFR Călători SA –  până la finalul anului 2024, în contextul în care la 31 decembrie 2023, creanțele restante, de la operatorii de transport feroviar de marfă și călători, cu capital de stat și privat, aveau o valoare de 1,52 miliarde lei.

Precizăm faptul că, Bugetul de venituri și cheltuieli al CNCF CFR SA pentru anul 2024 a fost conceput ca un element de legătură între realizările anului 2023 și preliminările pentru anii 2025 și 2026, respectând structura și conceptul unui buget multianual, ținând seama de: strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2021 – 2025, condiționată de finanțarea din fonduri publice a infrastructurii, aprobată prin HG nr. 985/2020, programul de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și de marfă, aprobat prin HG nr. 1302/2021 și de programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021 – 2030, aprobat prin HG nr. 1312/2021.

De asemenea, menționăm că, prin Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, compania își propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îmbunătățirea parametrilor tehnici ai infrastructurii feroviare și pentru siguranța transportului pe calea ferată.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Șef Serviciu

Oana Brânzan

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content