15 aprilie 2022 – CFR SA a semnat contractul pentru modernizarea liniei CF Pojorâta – Suceava (etapa I)

Timp de lectură: 3 minute

 Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/300/15.04.2022  

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA a semnat contractul pentru modernizarea liniei CF POJORÂTA– SUCEAVA

(studiu de fezabilitate și proiect tehnic)

 

Bucureşti, 15 aprilie 2022

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA și Asocierea SC. Baicons Impex SRL – SC ISPCF SA au semnat contractul, în valoare de 35.700.000 lei (fără TVA), pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, în vederea modernizării liniei CF POJORÂTA– SUCEAVA (subsecțiunea 3 a tronsonului Apahida – Suceava), pentru viteza maximă de circulație a trenurilor de călători cu 160 km/h, respectiv cu 120 km/h pentru trenurile de marfă.

Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic au drept scop identificarea soluțiilor optime pentru modernizarea liniei de cale ferată, atât din punct de vedere tehnic, operațional, economic, financiar, cât și al impactului asupra mediului și al schimbărilor climatice.

 

Obiectivul general al contractului de prestări servicii este modernizarea infrastructurii feroviare între POJORÂTA șiSUCEAVA (85 km) pentru integrarea unui transport durabil între regiunea Centrală și Nord-Estică a țării, asigurarea dezvoltării socio-economice a zonelor traversate, îmbunătățirea competitivității economice a României și asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate pe rețeaua TEN-T. De asemenea, contractul prevede și atingerea unor importante obiective specifice, printre care menționăm:

  • creşterea numărului de călători în oraşele importante din ţara noastră, inclusiv creșterea numărului de turiști;
  • creșterea vitezei de deplasare și reducerea timpului de călătorie pe tronsonul analizatPOJORÂTA– SUCEAVA, implicit pe întrega distanță APAHIDA – SUCEAVA;
  • îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie şi de siguranţa circulaţiei, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu standardele europene;
  • maximizarea transportului de mărfuri.

 

Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic vor respecta legile, reglementările, directivele, standardele, instrucțiile specifice și metodele în vigoare, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României.

 

Valoarea contractului este de 35.700.000 lei(fără TVA), sursa de finanţare fiind asigurată dinFondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă, iar restul sumei va fi suportat de la Bugetul de Stat. Durata de finalizare a contractului este de 23 de luni.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

Șef Serviciu

Oana Brânzan

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content