15 iunie 2022 – Deschidere oferte proiecte Quick Wins SRCF Timisoara

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr 1/5/452/15.06.2022

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Deschidere oferte la licitația pentru ”Proiecte tip Quick Wins” – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii SRCF Timișoara – 5 loturi

 

București, 15 iunie 2022

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA informează că azi, 15.06.2022, ora 15:00, a avut loc deschiderea ofertelor pentru licitația privind ”Proiecte tip Quick Wins”. – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii SRCF Timișoara – 5 loturi.

 

Sucursala Regională CF Timișoara este prima regională care a lansat licitațiile de lucrări tip Quick Wins, urmând ca și celelalte Sucursale Regionale să lanseze licitațiile, funcție de data deschiderii ofertelor, stabilită în SEAP.

 

Procedura de licitație a avut termen limită de depunere a ofertelor, data de 15.06.2022, ora 15:00, fiind înscriși 5 ofertanți și au fost depuse 5 oferte (câte una pentru fiecare lot) de către: Asocierea SC EUROPAN PROD SA (Lider) – SC CONSTRUCȚII FEROVIARE DRUMURI PODURI SRL                       (Asociat 1) – SC CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU SA (Asociat 2) – SC DARIA CONST SRL  (Asociat 3).

 

Licitația pentru lucrări de tip Quick Wins la Regionala Timișoara, este împărțită în cinci loturi:

 

 •  Lot 1 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 70+402-km-74+600, fir I – valoarea estimată fără TVA: 17.472.729,99 lei;
 •  Lot 2 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 74+600-km 77+870, fir I – valoarea estimată fără TVA: 16.300.140,40 lei;
 •  Lot 3 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 79+500-km 79+848, fir I – valoarea estimată fără TVA: 1.280.877,08 lei;
 •  Lot 4 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 79+878-km 82+100, fir I – valoarea estimată fără TVA: 7.776.732,58 lei;
 •  Lot 5 – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii Linia CF 116 între km 82+100-km 84+710, fir I – Valoarea estimată fără TVA: 13.951.504,46 lei.

 

Valoarea totală estimată a contractului este de 56.781.984,51 RON, iar finanțarea va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – conform Tabelului 25 Costul pentru proiectele de tip Quick Wins finantate prin PNRR și conform prevederilor OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 317/2021, respectiv HG nr. 209/2022.

În cadrul proiectului se vor realiza lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii pe linii curente și directe.Implementarea proiectului este necesară pentru creșterea siguranței circulației, prin eliminarea riscurilor de producere a accidentelor și a timpilor suplimentari de călătorie.

 

Urmează evaluarea ofertelor, în vederea stabilirii ofertelor câștigătoare, cu derularea următoarelor etape din procedură (se va realiza pe fiecare lot în parte):

 •  vizualizarea ofertelor depuse în SEAP;
 •  evaluare a garantiei, a informațiilor de participare din DUAE și a documentelor ce îl însoțesc;
 •  evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietuluide sarcini;
 •  evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice;
 •  evaluarea documentelor suport depuse de ofertantii declarați câștigători, pentru demonstrarea informatiilor din DUAE;
 •  transmiterea comunicărilor către fiecare ofertant;
 •  semnarea contractului de achiziție sectorială, după trecerea perioadei de depunere a contestațiilor.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content