22 martie 2022 CFR SA a desemnat oferta câștigatoare pentru modernizarea liniei CF POJORÂTA- SUCEAVA (85 KM ), etapa I

Timp de lectură: 3 minute

COMUNICAT DE PRESĂ

CFR SA a desemnat oferta caștigătoare pentru

modernizarea liniei CF POJORÂTA – SUCEAVA (85 km), etapa I

 

Bucureşti, 22 martie 2022

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat oferta câștigătoare la procedura de licitaţie publică privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată POJORÂTA – SUCEAVA (subsecțiunea 3 a tronsonului Apahida – Suceava), pentru viteza maximă de circulație a trenurilor de călători cu 160 km/h, respectiv cu 120 km/h pentru trenurile de marfă.

 

Oferta financiară depusă de Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL – SC ISPCF SA, în valoare de37,5 mil. RON(fără TVA), a fost desemnată câștigătoare,contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

 

Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată pe subsecțiunea 3 POJORÂTA – SUCEAVA, în lungime de 85 km, au drept scop identificarea soluției optime din punct de vedere tehnic, operațional, economic, financiar, al impactului asupra mediului.și al schimbărilor climatice. Sursa de finanţare este asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă, iar restul sumei va fi suportat de la Bugetul de Stat. Durata de finalizare a contractului este de 23 de luni.

Obiectivul general al contractului de prestări servicii este modernizarea infrastructurii feroviare între Pojorâta și Suceava, pentru integrarea unui transport durabil între regiunea Centrală și Nord-Estică a țării, asigurarea dezvoltării socio-economice a zonelor traversate, îmbunătățirea competitivității economice a României și asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate pe rețeaua TEN-T.

De asemenea, contractul prevede și atingerea unor importante obiective specifice, printre care menționăm:

►creșterea vitezei de circulație și, implicit, reducerea duratei de călătorie pe subsecțiunea analizată și pe întreaga secțiune Apahida – Suceava;

►îmbunătățirea condițiilor de călătorie și creșterea gradului de siguranță, gestionând în același timp impactul asupra mediului, în conformitate cu cerințele europene.

►creșterea numărului de călători, inclusiv a numărului de turiști, precum și a volumului de mărfuri transporte la nivel intern și international.

Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic vor respecta legile, reglementările, directivele, standardele, instrucțiile specifice și metodele în vigoare, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

Serviciul Comunicare Mass-Media

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content