23 august 2022 – SRCF Cluj a deschis ofertele pentru ”Quick Wins” pe linia CF 300, Câmpia Turzii – Cânepiști (4 loturi)

Timp de lectură: 2 minute

COMUNICAT DE PRESĂ

SRCF Cluj a deschis ofertele pentru Quick Wins” pe  Linia CF 300,

Câmpia Turzii – Cânepiști (4 loturi)

 

 

Bucureşti, 23 august 2022

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA vă informează că luni, 22 august 2022, la ora 15:00, Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj a deschis ofertele depuse la procedura de licitație publică pentru Proiecte tip Quick Wins” – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe Linia CF 300”, secția CF Câmpia Turzii – Cânepiști.

 

În cadrul procedurii, asocierea DRUM ASFALT SRL – ZUE SPOLKA AKCYJNAa depus 4 oferte pentru fiecare lot, astfel:

► Lot 1 – între stațiile CF Câmpia Turzii – Cânepiști, km 451+050 – km 453+750 (fir I+II)

► Lot 2 – între stațiile CF Câmpia Turzii – Cânepiști, km 453+750 – km 456+250 (fir I+II)

► Lot 3 – între stațiile CF Câmpia Turzii – Cânepiști, km 456+250 – km 457+400 (fir I+II)

► Lot 4 – între stațiile CF Câmpia Turzii – Cânepiști, km 457+400 – km 461+900 (fir II)

 

Valoarea totală estimată a achizitiei – 60.947.991,57 lei, fără TVA

► Lot 1 – 18.800.598,64 lei, fără TVA

► Lot 2 – 17.088.134,63 lei, fără TVA

► Lot 3 – 8.267.916,65 lei, fără TVA

► Lot 4 – 16.791.341,65 lei, fără TVA

 

Finanțarea este prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform Tabelului 25 Costul pentru proiectele de tip Quick Wins finantate prin PNRR, OUG nr. 124/2021, Legea Bugetului de Stat nr. 317/2021 și HG nr. 209/2022.

 

În cadrul proiectului se vor realiza lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii și realizarea căii fără joante

 

Principalele beneficii rezultate în urma lucrărilor sunt: eliminarea restricțiilor și a limitărilor de viteză,

eliminarea costurilor cauzate de restricții/limitări, creșterea eficienței activității de operare, diminuarea efectelor adverse asupra mediului, readucerea stării tehnice a liniei la parametrii proiectați și maximizarea gradului de siguranță.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content