23 iunie 2022 – CFR SA a lansat licitaţia pentru lucrări de reparații la 64 de linii CF din Portul Constanța (PRIORITATEA 2)

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr: 1/5/483/23.06.2022

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

CFR SA a lansat licitaţia pentru lucrări de reparații la 64 de linii CF din Portul Constanța (PRIORITATEA 2)

 

 

 

Bucureşti, 23 iunie 2022

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA vă informează că Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța a lansat licitaţia publică pentru execuția lucrărilor de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice din Portul Constanța, lucrări prevăzute în “Memorandum-ul pentru stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de transport feroviar de marfă din zona Portului Constanța (Măsura 4.2).”

 

Lucrările de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice din Portul Constanța (PRIORITATEA 2)vizează înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii din zonele A, B, MOL V, pe 64 de linii (în lungime totală de 29,795 km),înlocuirea a 51 de aparate de cale, montarea de traverse speciale pe 15 aparate de cale și dale elastice la 7 treceri la nivel cu calea ferată.

 

Lucrările de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice din Portul Constanța (PRIORITATEA 2 – măsura 4.2 din Memorandum) sunt împărțite în 3 loturi:

 

► LOTUL 1 – 10,435 km

Lucrările constau în înlocuirea suprastructurii pe 27 de linii, înlocuirea a 16 aparate de cale și montarea de traverse speciale la 5 aparate de cale, montarea de dale elastice la 7 treceri la nivel cu calea ferată.

LOTUL 2 – 11,275 km

Lucrările constau în înlocuirea suprastructurii pe 24 de linii, înlocuirea a 18 aparate de cale și montarea de traverse speciale din lemn la 5 aparate de cale.

►LOTUL 3 – 8,085 km

Lucrările constau în înlocuirea suprastructurii pe 13 linii, înlocuirea a 17 aparate de cale și montarea de traverse speciale din lemn la 5 aparate de cale.

 

Valoarea totală estimată a celor 3 loturi este de 152.823.058 RON, fără TVA., sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de la Bugetul de Stat, conformHG 497/14.04.2022 și a Memorandum-ului 13208/07.04.2022privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară.Termenul limită pentru primirea ofertelor este 25.07.2022, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 15.00. Durata de execuție a lucrărilor pe fiecare lot în parte este de 180 de zile, de la emiterea ordinului de începere.

 

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. CN1044040/22.06.2022.

 

De asemenea, reamintim faptul că, pe 15 iunie 2022 au fost semnate ordinele de începere a lucrărilor de reparații pe 35 de linii (cu o lungime totală de 13,398 km) și 75 aparate de cale, prevăzute în PRIORITATEA 1Memorandum-ului pentru stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de transport feroviar de marfă din zona Portului Constanța (Măsura 4.1).”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content