23 mai 2024 – LICITAȚIE de 2,25 MILIARDE LEI pentru modernizarea liniei de cale ferată BUCUREȘTI – GIURGIU NORD FRONTIERĂ (LOTUL 2)

Timp de lectură: 2 minute

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/438/23.05.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

LICITAȚIE de 2,25 MILIARDE LEI pentru modernizarea

liniei de cale ferată BUCUREȘTI – GIURGIU NORD FRONTIERĂ

LOTUL 2 

Bucureşti, 23 mai 2024

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat licitația publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a liniei CF BUCUREȘTI – GIURGIU NORD FRONTIERĂ, lotul 2, investiție finanțată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul European de Interconectare, sector Transporturi (CEF).

Valoarea estimată a achiziției publice pentru Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră (Lotul 2) este de 2.259.457.149,97 lei, fără TVA, iar sursa de finanțare va fi asigurată din fonduri nerambursabile (CEF) și Bugetul de Stat. Durata pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor va fi de 36 de luni, din care 6 luni proiectare și 30 de luni execuție.

Modernizarea liniei de cale ferată pe traseul Bucureşti Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră (Lotul 2), în lungime de 93,45 km (fără intervalul Vidra – Comana, inclus în Lotul 1), cuprinde inclusiv lucrări de electrificare și de semnalizare, prin implementarea sistemului ERTMS.

Obiectivele specifice ale investiției sunt:

⦁ reducerea timpului de călătorie, prin creșterea vitezei de circulație pe întregul tronson

⦁ creșterea gradului de siguranță feroviară

⦁ îmbunătățirea confortului în timpul călătoriei, gestionând în același timp reducerea emisiilor de poluanți și impactul negativ asupra mediului;

⦁ atragerea călătorilor și a transportatorilor de mărfuri de pe zona rutieră pe calea ferată.

Menționăm faptul că, linia de cale ferată București Nord – Giurgiu Nord Frontieră este o linie importantă din punct de vedere economic, prin preluarea traficului internațional de pe cele două coridoare centrale care străbat teritoriul României și legătura între Coridorul Rhin – Dunăre și țările din partea de sud-est a Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia), prin traversarea Dunării pe Podul Prieteniei, în sectorul de graniță dintre România și Bulgaria.

Anunţul de participare la procedura de licitaţie deschisă şi documentaţia de atribuire pentru modernizarea liniei CF BUCUREȘTI – GIURGIU NORD FRONTIERĂ (LOTUL 2) sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 1 iulie 2024.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content