24 august 2022 – SRCF Galați a lansat licitația pentru lucrări tip ”Quick Wins” pe 6 loturi (PNRR)

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/681/24.08.2022

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

SRCF Galați a lansat licitația pentru lucrări tip Quick Wins” pe 6 loturi

(PNRR)

 

Bucureşti, 24 august 2022

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA vă informează că a fost lansată licitația Proiecte tip Quick Wins” – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați”, cu valoare totală estimată de 63.547.867,51 RON, sursa de finanţare fiind prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

 

Licitația publică lansată de Sucursala Regională CF Galați (SRCF Galați) pentru Proiecte tip Quick Winseste împărțită pe următoarele 6 loturi:

 

► Lotul 1: Stația Cosmești, km 229+390 – km 229+545 (firul I și II)

Valoare estimată: 5.103.460,97 RON

► Lotul 2: Stația Cosmești, km 230+440 – km 230+606 (firul I și II)

Valoare estimată: 5.174.436,60 RON

► Lotul 3: Racordare Cosmești – Tecuci Nord, km 235+520 – km 239+568 (linie simplă)

Valoare estimată: 18.412.220,10 RON

► Lotul 4: Cosmești – Tecuci Sud, km 235+520 – km 237+600 (firul II)

Valoare estimată: 14.764.952,71 RON

► Lotul 5: Tecuci – Tecuci Nord, km 238+250 – km 241+000 (linie simplă)

Valoare estimată: 10.852.667,38 RON

► Lotul 6: Adjud – Borzești Bacău, km 0+000 – km 2+545 (linie simplă)

Valoare estimată: 9.240.129,75 RON

 

Finanțarea este prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform Tabelului 25 Costul pentru proiectele de tip Quick Wins finantate prin PNRR, OUG nr. 124/2021, Legea Bugetului de Stat nr. 317/2021 și HG nr. 209/2022. În cadrul proiectului se vor realiza lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii și realizarea căii fără joante.

 

Principalele beneficii rezultate în urma lucrărilor sunt: eliminarea restricțiilor și a limitărilor de viteză, eliminarea costurilor cauzate de restricții/limitări, creșterea eficienței activității de operare, diminuarea efectelor adverse asupra mediului, readucerea stării tehnice a liniei la parametrii proiectați și maximizarea gradului de siguranță.

 

Anunţul de participare la licitaţia deschisă şi documentaţiile de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice(SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 21.09.2022.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content