24 februarie 2022 – CFR SA a desemnat oferta câștigătoare pentru electrificarea liniei CF Rădulești – Giurgiu Nord, etapa I

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/138/24.02.2022

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

CFR SA a desemnat oferta câștigătoare pentru electrificarea liniei CF Rădulești – Giurgiu Nord, etapa I

 

Bucureşti, 24 februarie 2022

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat oferta câștigătoare la procedura de licitaţie publică privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată RĂDULEȘTI – GIURGIU NORD(57 km).

 

Oferta financiară a operatorului economic CONSIS PROIECT SRL, în valoare de2.900.000 RON(fără TVA), a fost desemnată câștigătoare,contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii.

 

Studiul de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferată Rădulești – Giurgiu Nord(57 km) trebuie să identifice cea mai eficientă soluție din punct de vedere tehnico-economic, în vederea obținerii sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României și respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

creșterea vitezei medii de circulație a trenurilor;

creșterea atractivității transportului feroviar pe acest tronson ți a volumului de transport pe calea ferată;

minimizarea efectelor negative asupra mediului;

descongestionarea traficului feroviar din București si zonele limitrofe;

menţinerea şi, eventual, atragerea de noi transporturi de pe Coridorul European de Marfă RFC 7 Praga – Atena pe teritoriul României;

creșterea veniturilor CFR din taxa de utilizare a infrastructurii.

 

Studiul de Fezabilitate va cuprinde inclusiv toate datele necesare pentru obţinerea tuturor avizărilor în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi pentru exproprierea imobilelor aferente obiectivului de investiţii ”Electrificarea și reabilitarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord”, inclusiv completarea/modificarea (dacă este cazul) documentației, prin implementarea tuturor cerințelor/solicitărilor emitenților de avize.

 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat, veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

 

Skip to content