30 iunie 2022 – SRCF Cluj a deschis ofertele pentru ”Quick Wins” pe Linia CF 300, Călărași Turda – Câmpia Turzii (5 loturi)

Timp de lectură: 2 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

SRCF Cluj a deschis ofertele pentru Quick Wins” pe  Linia CF 300,

Călărași Turda – Câmpia Turzii (5 loturi)

 

 

Bucureşti, 30 iunie 2022

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA vă informează că joi, 30 iunie 2022, la ora 15:00, Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj a deschis ofertele depuse la procedura de licitație publică pentru Proiecte tip Quick Wins” – Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru reabilitarea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe Linia CF 300”, secția CF Călărași Turda – Câmpia Turzii.

 

În cadrul procedurii, SC CONSTRUCT I.N.G. a depus 5 oferte pentru fiecare lot, astfel:

► Lot 1 – Linia CF 300 între km 442+000 la km 443+700, fir I+II

► Lot 2 – Linia CF 300 între km 443+700 la km 446+400, fir I+II

► Lot 3 – Linia CF 300 între km 446+400 la km 449+050, fir I+II

► Lot 4 – Linia CF 300 între km 449+050 la km 450+050, fir I+II

► Lot 5 – Linia CF 300 între km 450+050 la km 451+050, fir I+II

 

Valoarea totală estimată a achizitiei – 87.101.338,62 lei, fără TVA

► Lot 1 – 22.415.625,72 lei, fără TVA

► Lot 2 – 18.806.119,79 lei, fără TVA

► Lot 3 – 18.457.478,90 lei, fără TVA

► Lot 4 – 14.778.234,07 lei, fără TVA

► Lot 5 – 12.643.880,14 lei, fără TVA

 

Finanțarea este prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform Tabelului 25 Costul pentru proiectele de tip Quick Wins finantate prin PNRR, OUG nr. 124/2021, Legea Bugetului de Stat nr. 317/2021 și HG nr. 209/2022.

 

În cadrul proiectului se vor realiza lucrări de înlocuirea la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii și realizarea căii fără joante

 

Principalele beneficii rezultate în urma lucrărilor sunt: eliminarea restricțiilor și a limitărilor de viteză,

eliminarea costurilor cauzate de restricții/limitări, creșterea eficienței activității de operare, diminuarea efectelor adverse asupra mediului, readucerea stării tehnice a liniei la parametrii proiectați și maximizarea gradului de siguranță.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content