5 ianuarie 2022 – CFR SA: 2,9 miliarde lei pentru loturile 1 și 2 din programul de electrificare și reabilitare a liniei CF Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor

Timp de lectură: 3 minute

Serviciul Comunicare Mass-Media                Tel/Fax: 021.311.70.80 Tel. CFR:.021.319.95.39/int. 122312/122905

Nr.1/5/6/05.01.2022

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

CFR SA: 2,9 miliarde lei pentru loturile 1 și 2din programul de electrificare și reabilitare a liniei CF Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor

 

 

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2022

 

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare pe secțiunile Cluj – Aghireș (lotul 1) și Aghireș – Poieni (lotul 2), aferente obiectivului “Electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihorˮ, pentru creșterea vitezei de circulație la 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru trenurile de marfă.

 

Valoarea financiară totală estimată a contractelor este de 2.978.055.955,73 RON, lei fără TVA, din care 1.505.138.213,54 RON, fără TVA, pentrulotul 1 Cluj – Aghireș, respectiv 1.472.917.742,19 RON, fără TVA, pentrulotul 2 secțiunea Aghireș – Poieni, sursa de finanţare fiind asigurată din Fonduri Externe Nerambursabile, prin Planul Național de Redresareși Reziliență (PNRR),componenta 4 – Transport sustenabil – Reforma 1.5 – Dezvoltarea infrastructurii feroviare și managementul traficului feroviar.

 

Obiectivul generalal celor 2 contracte de prestări servicii este electrificarea și reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia BihorFrontieră (166,2 km) pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate, precum și îndeplinirea următoarelor obiectivelor specifice:

 

creșterea vitezei de circulație la valori cuprinse între 120 km/h și 160 km/h pe întregul tronson;

modernizarea stațiilor (inclusiv haltele de mișcare)

modernizarea clădirilor stațiilor de călători, inclusiv construirea de pasarele şi/sau tuneluri pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;

modernizarepoduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor;

facilitățile pentru persoanele cu dizabilități;

montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;

construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);

modernizarea instalațiilor de electrificare (25 kV) pe toată lungimea tronsonului;

maximizarea capacității de tranzit;

asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce priveste sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații si haltele de miscare

instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);

modernizarea echipamentului de telecomunicații.

 

Prin modernizarea infrastructurii şi suprastructurii feroviare pe cele două loturi, Cluj – Aghireș (lotul 1) și Aghireș – Poieni (lotul 2), se vor asigura condiţii tehnice pentru circulaţia cu viteza de 160 km/h pentru trenurile de călători şi de 120 km/h pentru trenurile de marfă, creşterea gradului de confort şi de siguranţă a traficului feroviar.

 

Durata de implementare este de 102 luni pentru fiecare contract, astfel: 6 luni pentru proiectare, 36 luni pentru execuția lucrărilor, iar perioada de garanție a obiectivului este de minimum 60 de luni.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 14.02.2022, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 15.00.

 

Anunţul de participare la procedurile licitaţiilor deschise şi documentaţiiile de atribuire sunt disponibile înSistemul Electronic al Achizitiilor Publice(SEAP), la adresa www.e-licitatie.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content