8 noiembrie 2022 – CFR SA a semnat contractul de finanțare, în valoare de 9,36 MILIARDE RON, pentru ELECTRIFICAREA și REABILITAREA liniei de cale ferată CLUJ NAPOCA – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR

Timp de lectură: 4 minute

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” – S.A. BUCUREŞTI, ROMÂNIA

Registrul Comerţului J/40/9774/1998, CUI: R 11054529

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poştal: 010873

  OCSM-CM-AFER

    SR EN ISO 9001:2015

   Certificat SMCNr. 301

SR EN ISO 14001:2015

Certificat SMM Nr. 114

F1

SERVICIUL COMUNICARE MASS-MEDIA…………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 1/5/868/08.11.2022

COMUNICAT DE PRESĂ

CFR SA a semnat contractul de finanțare, în valoare de 9,36 MILIARDE RON, pentru ELECTRIFICAREA și REABILITAREA liniei de cale ferată CLUJ NAPOCA – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR

București, 8 noiembrie 2022

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat contractul de finanțare pentru ELECTRIFICAREA și REABILITAREA liniei de cale ferată CLUJ NAPOCA – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR (166,7 km), în valoare de 9,36 MILIARDE RON, din cadrul Planului Naţional de Redresare și Reziliență (PNRR).

Contractul de finanțare, semnat de Ministrul Transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, și Directorul General al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, domnul Ion Simu Alexandru, are drept scop ELECTRIFICAREA și REABILITAREA liniei de cale CLUJ NAPOCA – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR, pe o lungime totală de 166,7 km, cu fonduri nerambursabile din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE și REZILIENȚĂ(PNRR).

Menționăm faptul că, proiectul de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată CLUJ NAPOCA – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR (166,7 km), este structurat în următoarele 4 loturi, fiecare lot având deja constructorul desemnat, în cadrul procedurilor de licitație publică pentru proiectare și execuție lucrări, astfel:

Lotul 1 CLUJ NAPOCA – AGHIREȘ

Lotul 2 AGHIREȘ – POIENI

Lotul 3 POIENI – ALEȘD

Lotul 4 ALEȘD – FRONTIERĂ

Precizăm totodată, faptul că, prin electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată CLUJ NAPOCA – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR (166,7 km), al doilea mare obiectiv feroviar cu finanțare asigurată în cadrul PNRR, în valoare de 9,36 miliarde lei, CFR SA va contribui în mod direct la realizarea obiectivelor prevăzute în Master Planul General de Transport, prin:

► asigurarea unei reţele feroviare sustenabile şi eficiente din punct de vedere economic;

► dezvoltarea unui mod de transport favorabil mediului înconjurător;

► evitarea accidentelor rutiere prin atragerea transportului de mărfuri de pe rutier pe feroviar;

► asigurarea coeziunii teritoriale şi sociale;

► creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Principalele obiective feroviare ale acestui program sunt:

► electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor pentru atingerea vitezei maxime de circulație de 160 km/h;

► modernizarea a 33 de poduri feroviare și 210 podețe

reabilitarea a 5 tuneluri feroviare

► 75 de treceri la nivel cu calea ferată modernizate

► modernizarea stațiilor, haltelor și a punctelor de oprire

► construcții de clădiri noi pentru călători în stațiile Poieni și Oradea, dar și în Hm Ciucea

► construcții de clădiri de exeploatare/mentenanță în stațiile Cluj-Napoca și Oradea,dar și în Hm Ciucea, Hm Lacu Crișului, Hm Butan

► modernizarea instalațiilor de semnalizare/centralizare/telecomunicații, bariere automate la trecerile la nivel

► sistemul eurupean de management al traficului (ERMS) pe întregul tronson

► lucrări specific protecției mediului.

În final, menționăm faptul că, scopul general ale implementării acestui proiect deelectrificare şi reabilitare a tronsonului de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor este:

► reducerea timpului de călătorie şi creşterea vitezei medii de deplasare;

► îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă a traficului feroviar;

► îmbunătățirea conectivității rețelei feroviare;

► reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului (traversări de arii protejate, schimbări de categorii de folosinţă a terenului, riscul privind schimbări climatice etc.), cât şi a impactului negativ asupra populaţiei şi asezărilor umane.

► asigurarea interoperabilității prin implementarea STI; în special în ceea ce privește: sarcina peosie (22,5 t), gabarit de încărcare C, lungimea liniilor din stație, facilități pentru persoane cu mobilitate redusă;

confortul și siguranța pasagerilor, prin montarea sistemelor de sonorizare și avizare a publicului călător, teleafișaj pentru informare, sisteme de supraveghere video, montare instalații de telecomunicații digitale, echipamente pentru aplicații informatice, instalații de radiocomunicații și cablu subteran de fibră optică.

Nu în ultimul rând, precizăm faptul că, linia de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor se află pe Coridorul de Vest al rețelei feroviare TEN-T Core și beneficiază de cea mai mare finanțare în cadrul PNRR, fiind, de asemenea, inclusă în Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru perioada 2020 – 2030.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content