CER_old

Timp de lectură: 2 minute

CER – COMUNITATEA CĂILOR FERATE EUROPENE ŞI A GESTIONARILOR DE INFRASTRUCTURĂ

CER este o asociaţie internaţională responsabilă cu dimensiunea politico-strategică a modului de transport feroviar la nivel european şi în relaţia cu UE, care urmăreşte să contribuie la ameliorarea şi dezvoltarea modului feroviar de transport, reprezentând în acest sens interesele membrilor săi pe plan european şi desfăşurând acţiuni de lobby care să conducă la:

 

  • îmbunătăţirea poziţiei şi a viabilităţii transporturilor feroviare pe piaţa transporturilor;
  • influenţarea cadrului general la luarea deciziilor politice în favoarea sectorului feroviar;
  • realizarea unui echilibru între modurile de transport şi pentru crearea unui cadru concurenţial echitabil pe piaţa transporturilor, în condiţiile unei dezvoltări durabile.

 

În prezent, CER numără 80 de membri – operatori feroviari şi gestionari de infrastructură din ţările membre ale Uniunii Europene plus Norvegia şi Elveţia şi din ţări din Europa Centrală şi de Est, care au în derulare negocieri de aderare la Uniunea Europeană (Croaţia, Macedonia şi Turcia).

Obiectivele asociaţiei constau, pe de o parte, în examinarea tuturor problemelor legate de acţiunile şi orientările Uniunii Europene privitoare la transporturi, în principal cele legate de sectorul feroviar şi, pe de altă parte, în analizarea implicaţiilor acestora şi, atunci când este nevoie, căutarea de soluţii şi urmărirea punerii acestora în practică.

CFR a dobândit statutul de membru cu drepturi depline al CER, de la 1 ianuarie 2003. CER acţionează în strânsa colaborare cu Uniunea Internaţională a Căilor Ferate – UIC, fiind responsabilă cu urmărirea evoluţiilor politicii feroviare la nivelul UE. Obiectivele asociaţiei constau în examinarea tuturor problemelor legate de acţiunile şi orientările Parlamentului European, Comisiei Europene, Consiliului Miniştrilor şi ai altor actori pe scena politică europeană privitoare la transporturi, în principal cele legate de sectorul feroviar, ca şi în analizarea implicaţiilor acestora şi, atunci când este nevoie, asigurarea unor acţiuni de lobby în favoarea căii ferate. CER are în componenţă 81 de membri cu drepturi depline sau observatori care sunt operatori feroviari şi gestionari de infrastructură din Uniunea Europeană, Balcanii de Vest, Turcia, Norvegia şi Elveţia.

CFR este membru cu drepturi depline al CER din anul 2003, între anii 1999-2002 fiind membru observator.

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content