Declaraţia UIC

Timp de lectură: 6 minute

 

Traducere din limba engleză

Declaraţia UIC

Mobilitate şi Transport Durabil

 

Misiunea Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate (UIC) este de a promova transportul feroviar pentru a răspunde provocărilor globale legate de mobilitate şi dezvoltare durabilă. Fiind asociaţia mondială de cooperare între căile ferate şi de promovare a căilor ferate, UIC are o tradiţie puternică în ceea ce priveşte abordarea aspectelor legate de durabilitate, atât prin sprijinul oferit membrilor pentru îmbunătăţirea performanţei lor din punct de vedere al durabilităţii cât şi prin comunicarea la nivelul sectorului către factorii cheie interesaţi din exterior cu scopul de a sprijini dezvoltarea sistemelor de transport durabil.

Prin declaraţia sa, UIC susţine cele zece principii ale iniţiativei Global Compact a ONU cu privire la drepturile omului, forţa de muncă, mediu şi anti-corupţie. Prin acest angajament, membrii UIC îşi exprimă intenţia de a promova aceste principii în sfera lor de influenţă şi aceştia îşi vor declara în mod clar acest angajament în faţa factorilor interesaţi şi publicului larg.

“Asigurarea unei mobilităţi durabile reprezintă un aspect cheie pentru societăţile noastre moderne, pentru efectele actuale ale sectorului transporturilor asupra dezvoltării economice şi sociale şi a mediului. Aceasta implică regândirea sistemelor actuale de transport, promovarea intermodalităţii şi încurajarea utilizării celor mai eficiente moduri de transport din punct de vedere energetic pentru o anumită situaţie de transport, precum şi depunerea de eforturi pentru a face fiecare mod de transport cât mai ecologic şi mai eficient posibil. Aceasta este o provocare care necesită acţiuni şi cooperare din partea tuturor membrilor societăţii: guverne, autorităţi locale, întreprinderi private şi persoane fizice.

Consider că Declaraţia UIC privind Mobilitatea şi Transportul Durabil este bine-venită deoarece demonstrează angajamentul membrilor UIC de a continua să urmeze calea durabilităţii, de a consolida avantajele de mediu pe care le oferă transportul feroviar şi de a îmbunătăţi performanţele de mediu. Aştept cu nerăbdare o colaborare tot mai puternică între UNEP şi Uniune.”

Achim Steiner, Sub-Secretar General ONU şi Director Executiv al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP)

Noi, ca membri UIC, ne exprimăm prin prezenta dorinţa comună de a contribui la dezvoltarea durabilă a planetei noastre pentru a oferi un viitor comun companiilor noastre şi factorilor interesaţi:

Noi ne vom strădui să oferim un mod de transport cu un simţ puternic de responsabilitate şi să ridicăm nivelul de satisfacţie al clienţilor prin satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor utilizatorilor noştri finali. Obiectivul nostru este ca transportul feroviar de călători şi de marfă să devină un mod de transport preferat din ce în ce mai mult. Noi considerăm că acest lucru va fi realizat prin continuarea îmbunătăţirii siguranţei, fiabilităţii, punctualităţii, curăţeniei, confortului şi avantajului de mediu, prin îmbunătăţirea în mod independent şi colectiv a inovaţiei tehnologice, stabilindu-ne obiective atât ca şi companii individuale cât şi între regiuni şi derulând activităţi comune de cercetare cu privire la cele mai bune practici şi proceduri.

În acest scop, noi vom contribui activ la reducerea emisiilor de CO2 la nivel naţional şi global, prin asigurarea de oportunităţi pentru transferul modal de la alte moduri de transport şi prin activitatea noastră privind creşterea eficienţei energetice a căilor ferate. Activităţile noastre privind mediu se vor extinde pentru a cuprinde şi abordarea reducerii zgomotului şi a altor impacturi – nu doar din activitatea noastră feroviară, dar, de asemenea, de la toate unităţile noastre, inclusiv gari, fabrici, birouri şi alte activităţi.

Noi vom depune eforturi pentru conservarea mediului la nivel global prin protejarea biodiversitatii, utilizarea eficientă şi reciclarea resurselor naturale, incluzand utilizarea terenurilor şi activitatile de construcţii.

Prin promovarea transferului modal şi îmbunătăţirea capacităţii de transport feroviar, scopul nostru este de a satisface cererea de transport actuală şi viitoare.

Pe această bază, noi vom încerca să jucăm un rol important în sprijinirea infrastructurii sociale fundamentale pentru fiecare ţară din lume pentru mulţi ani de acum înainte, prin continuarea dezvoltării punctelor noastre forte şi avantajelor noastre în cadrul sectorului de transport. Acest lucru va fi realizat prin asumarea unui rol de conducere in ceea ce priveste îmbunătăţirea continuă a facilităţilor oferite de reţeaua de servicii de transport feroviar de călători şi de marfă şi combinarea acestora cu alte moduri de transport.

Pentru a susţine contribuţia noastră la dezvoltarea durabilă şi schimbarea paradigmei necesare, noi ne angajăm să respectăm – acum şi în viitor – declaraţiile de mai jos şi să raportam periodic cu privire la eforturile noastre de îmbunătăţire:

Satisfacerea aşteptărilor societăţii

Noi suntem coloana vertebrală pentru sistemele de mobilitate şi transport durabil din societatea noastră:

 

 • A1. Transportul feroviar oferă soluţii pentru a face faţă provocărilor viitoare privind mobilitatea şi transportul.
 • A2. Transportul feroviar are un impact mai redus asupra climei şi mediului decât celelalte moduri de transport.
 • A3. Transportul feroviar este cel mai sigur mod de transport.
 • A4. Transportul feroviar eliberează şoselele şi reduce congestia.
 • A5. Transportul feroviar prezintă avantaje macroeconomice pentru societate.
 • A6. Transportul feroviar îmbunătăţeşte integrarea durabilă a modurilor de transport şi mobilitate.

 

Satisfacerea aşteptărilor clienţilor

Noi oferim soluţii atractive de mobilitate şi transport pentru clienţii noştri:

 

 • B1. Transportul feroviar de călători şi de navetă sporeşte calitatea şi timpul productiv.
 • B2. Transportul feroviar asigură mobilitatea şi transportul fiabil.
 • B3. Transportul feroviar îmbunătăţeşte accesul la mobilitate.
 • B4. Transportul feroviar reduce amprenta asupra mediului a clienţilor săi.
 • B5. Transportul feroviar este coloana vertebrala a conceptelor atractive şi durabile privind mobilitatea şi transportul din poartă în poartă.
 • B6. Transportul feroviar implică clienţii săi în dezvoltarea serviciilor specifice grupurilor-ţintă.

 

Guvernare şi Responsabilitate

Noi susţinem domeniul mobilităţii şi transporturilor printr-o conducere responsabilă:

 

 • C1. Companiile feroviare s-au angajat să asigure durabilitatea şi buna guvernare corporativă ca un aspect firesc şi să realizeze o valoare durabilă pentru factorii interesaţi.
 • C2. Companiile feroviare s-au angajat să fie angajatori responsabili şi atractivi.
 • C3. Companiile feroviare menţin niveluri ridicate de siguranţă şi securitate printr-un management adecvat.
 • C4. Companiile feroviare adoptă abordări precaute ale provocărilor de mediu şi sprijină iniţiativele, proiectele si tehnologiile noi pentru îmbunătăţirea continua a performanţelor de mediu.
 • C5. Companiile feroviare sprijină şi respectă standardele etice acceptate la nivel internaţional, inclusiv în cadrul lanţurilor lor de aprovizionare, şi vor acţiona împotriva corupţiei în toate formele sale, inclusiv a extorcării şi mitei.
 • C6. Companiile feroviare menţin dialogul cu diferiţii factori interesaţi şi raportează în mod transparent cu privire la performanţa lor privind durabilitatea.

Click aici pentru Declaratia CFR SA – pentru Mobilitate si transport durabil 

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content