Buget pe surse financiare (începând cu anul 2015)

CFR întocmește situații financiare consolidate în conformitate cu prevederile legale în vigoare: OMFP 2844/2016  pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Indicatori financiari conform bilanţului depus în anul:

Rapoarte financiare

Skip to content