COMUNICAT DE PRESĂ‚ 03.07.2011

Timp de lectură: 2 minute

COMUNICAT DE PRESĂ‚

03.07.2011

 Compania Natională de Căi Ferate “CFR” SA organizează pe 24 august a.c. licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe tronsonul Coşlariu – Simeria, între staţiile Vinţu de Jos şi Simeria. Valoarea estimată a lucrării este de 1.418.495.298 RON (333.230.431 euro), fără TVA, iar termenul de finalizare va fi de 36 luni de la data atribuirii contractului.

Licitaţia pentru atribuirea contractului Execuţia lucrărilor de construcţii si instalaţii pe secţia de circulaţie Coşlariu – Simeria, între staţiile Vinţu de Jos şi Simeria, se va desfăşura în data de 24.08.2011, ora 11.30 la sediul Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.00.

Perioada de valabilitate a contractului este de 36 luni (perioada de garanţie – 24 de luni, de la terminarea lucrărilor), iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic cu o proporţie de 80% pentru componenta financiară şi 20% propunerea tehnică.

Proiectul cuprinde lucrări de reabilitare/modernizare a infrastructurii feroviare, care să asigure viteze maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători şi 120 km/h pentru cele de marfă, cuprinzând următoarele domenii de specialitate:

1. lucrări la infrastructură şi suprastructură:- variante traseu – 8,85 km;- lucrări consolidare – 7.780 m;- protecţii albii – 3.455 m;- poduri – 5 poduri reabilitate şi 11 poduri noi;- podeţe – 5 podeţe reabilitate şi 26 podeţe noi;- pasaje denivelate – 8;- tuneluri – 1.

2. lucrări de electrificare şi energoalimentare (inclusiv reabilitarea/modernizarea a doua substaţii de tracţiune electrică);

3. lucrări de telecomunicaţii feroviare (exclusiv GSM-R);

4. lucrări de construcţii civile (reabilitare clădiri şi spaţii aferente instalaţiilor tehnologice şi publicului călător, peroane, copertine, amenajări pentru persoanele cu dizabilităţi);

5. lucrări de protecţie a mediului.

Sursa de finanţare este asigurată de Comisia Europeană (85%), prin Fondul de Coeziune, şi de Guvernul României (15%) cu fonduri de la bugetul de stat

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 125425/02.07.2011.

Șef birou,

Oana Brânzan

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content