COMUNICAT DE PRESĂ 03.07.2015

Timp de lectură: 3 minute

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI MASS-MEDIA

Serviciul Relaţii Mass-Media……………………………………………………Tel/Fax: 021.317.74.38; int CFR:122312/122905

Nr: 7/3/243/03.07.2015

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

Modernizarea CFR SA a început!

Profit în primele 5 luni

 

 

 

Bucureşti, 3 iulie 2015

 

 

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA se menţine din punct de vedere financiar pe un trend pozitiv de la începutul anului, înregistrând un profit de 73 de milioane lei (16,5 milioane euro) în primele 5 luni şi o cifră de afaceri de 383,8 milioane lei.

 

Rezultatul a survenit în ciuda bugetării în creştere a cheltuielilor companiei, generate de majorarea salariului minim pe economie, care a influenţat atât cheltuielile cu personalul propriu, dar şi pe cele cu produsele şi serviciile necesare desfăşurării activităţii de bază. Coroborat cu această evoluţie a fost şi trendul descrescător al volumelor de transport, anunţate la începutul anului de clienţii CFR SA, operatorii de transport, trend accentuat de turbulenţele înregistrate pe piaţa transportului feroviar de călători, în această perioadă.

 

“..a trebuit să forţăm atingerea acestui rezultat pozitiv într-un timp destul de scurt şi într-un climat economic nefavorabil, pentru a ne asigura un punct de plecare stabil în acţiunea complexă de modernizare a companiei pe care am planificat-o pentru următorii ani. Ne propunem o strategie bazată pe dezvoltarea activităţii şi nu pe restrângerea acesteia, ceea ce înseamnă în primul rând creşterea moderată, dar constantă a veniturilor, apoi reducerea costurilor operaţionale şi non-operaţionale şi, nu în ultimul rând, continuarea integrării în spaţiul de transport unic European, a declarat DAN M. COSTESCU director general al CFR SA.

 

Modernizarea presupune într-o primă etapă consolidarea instituţională a companiei, prin securizarea funcţiilor de bază ale administratorului de infrastructură şi eliminarea tendinţelor de destructurare organizaţională, care şi-au probat deja nocivitatea şi nu fac decât să disipe eforturile actorilor principali, conducând la scăderea generală a competitivităţii transportului feroviar faţă de celelalte mijloace de transport.

 

Ca administrator modern de infrastructură, CFR SA va trata într-o manieră constructivă statutul său de deţinător al unui monopol natural şi se va repoziţiona ca o companie orientată către piaţă, asumându-şi responsabilitatea atât faţă de clienţii săi, operatorii de transport feroviari, cât şi faţă de clienţii clienţilor săi, pasagerii şi operatorii economici interesaţi în transportul de marfă.

 

“Numai cu o asemenea abordare, completată de echidistanţă şi imparţialitate, va putea fi CFR SA liantul de care are nevoie sistemul feroviar românesc, canalizând energiile tuturor actorilor din sector, stopându-i declinul şi crescându-i competitivitatea în raport cu celelalte moduri de transport şi în principal cu transportul rutier, concurentul nostru declarat”, a subliniat DAN M. COSTESCU, director general al CFR SA.

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA– companie care administrează infrastructura feroviară publică – desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă, în condiţii ecologice, eficiente şi de siguranţă.

 

 

Şef Serviciu

Oana BRÂNZAN

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content