COMUNICAT DE PRESĂ‚ 05.08.2011

Timp de lectură: 3 minute

 

 Nr:1/2/348/05.08.2011
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ‚
05.08.2011
 
 
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA organizează la data de 17 august a.c. licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului“Servicii de elaborare a studiilor de fezabilitate şi documentaţiilor aferente”.
 
LOT 1: Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul “Sistem computerizat de monitorizare a stării de funcţionare a instalaţiilor de centralizare electronică, informatizarea proceselor de mentenanţă şi organizarea intervenţiilor”. Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 217.000 lei, fără TVA.
LOT 2: Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si întocmirea studiilor pentru obiectivul “Centralizarea electronica în statia CF Videle”. Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 200.000 lei, fără TVA.
 
LOT 3: Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul ”Sporirea eficientei economice prin introducerea de instalatii de semnalizare automata a trecerilor la nivel cu calea ferată”. Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 450.000 lei, fără TVA.
LOT 4: Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul “Sporirea eficienţei economice prin controlul liniilor dintre staţii cu număratoare de osii”. Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 200.000 lei, fără TVA.
LOT 5: Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul ”Sporirea eficienţei economice prin reintregirea BLA pentru 18 distanţe de circulaţie”.Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 350.000 lei, fără TVA.
 
Valoarea estimată totală a serviciului este de 1.417.000 lei, fără TVA, iar sursa de finanţare este asigurată de la bugetul de stat.
 
 
 
Licitaţia pentru atribuirea contractului“Servicii de elaborare a studiilor de fezabilitate”se va desfăşura în data de 17.08.2011, ora 11.00 la sediul CNCF”CFR”SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.00.
Durata contractului este de 105 zile, iar criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.
Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. 127326/01.08.2011.
 
                                                              
                                                                                    BIROUL DE PRESĂ‚ AL CNCF”CFR” SA
                                                   
 
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza toate funcționalitățile acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content